EREGL: Ereğli Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Onayı

EREGL: Ereğli Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Onayı

30 Ocak 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

EREGL: Ereğli Demir ve Çelik; Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının satın alınmasına (İşlem) ilişkin şirket (Ereğli) ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı ve Rekabet Kurulu’nun İşlem’e izin verilmesine karar verdiği daha önce duyurulmuştu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayı ikmal edildiğine dair 29 Ocak 2021 Cuma günü şirket tarafından açıklama yapıldı. Açıklama detayları haberimiz devamında yer almaktadır. Borsa sektörlere göre şirketler ve hisseler 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

EREGL: Ereğli Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Onayı

 • Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi – 04/01/2021
 • Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? – Evet
 • Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı – Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş.
 • Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu – Endüstriyel Ürünler
 • Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi – 550.000.000 TL
 • Edinim Yöntemi – Satın Alma
 • İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih – İşlemin tamamlanması gerekli yasal ve idari onayların alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesine bağlıdır.
 • Edinme Koşulları – Peşin
 • Edinilen Payların Nominal Tutarı – 550.000.000 TL
 • Beher Payın Alış Fiyatı – Hisse devir tarihinde belirlenecektir.
 • Toplam Tutar – Hisse devir tarihinde belirlenecektir.
 • Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) – %100
 • Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) – Hisse devir tarihinde belirlenecektir.
 • İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) – Hisse devir tarihinde belirlenecektir.
 • Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi – Geriye entegrasyon stratejileri çerçevesinde üretim süreçlerinde ihtiyaç duyulan endüstriyel ürünlerin karşılanması ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize stratejik katkı sağlanması.
 • Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı – Hayır
 • Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı – Hayır
 • Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı – Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. %51 ve Yıldız Holding A.Ş. %49 ile pay satımı gerçekleştirecektir.
 • Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? – Hayır
 • Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi – 04/01/2021
 • Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi – Pazarlık Yöntemi
 • Değerleme Raporu Düzenlendi mi? – Düzenlenmedi
 • Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni – Değerleme yaptırma zorunluluğu bulunmamaktadır.

Şirket tarafından yapılan açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapılan 09.11.2020, 04.01.2021 ve 15.01.2021 tarihli özel durum açıklamalarında, Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı ile, Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. (ve iştiraklerinin) paylarının tamamının satın alınmasına (İşlem) ilişkin Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş. ve Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. arasında Pay Devir Sözleşmesi imzalandığı ve Rekabet Kurulu’nun İşlem’e izin verilmesine karar verdiği duyurulmuştu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü onayı ikmal edilmiş olup, sürece ilişkin gelişmeler KAP üzerinden ayrıca duyurulacaktır. ”