EMKEL: Emek Elektrik Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanımı

EMKEL: Emek Elektrik Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanımı

11 Şubat 2021 1 Yazar: Nilgün Ciğerci

EMKEL: Emek Elektrik sermaye artırımında elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun revize dilmiş son halini 11 Şubat 2021 Perşembe günü itibari ile kamuoyu ile paylaştı. Bahse konu rapor haberimiz devamında yer almaktadır. Ayrıca Emek Elektrik kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

EMKEL: Emek Elektrik Sermaye Artırımında Elde Edilecek Fonun Kullanımı

Şirket tarafından yayımlanan rapor:

” 25.12.2020 Tarihli Yönetim Kurulu Kararı Uyarınca Gerçekleştirilmesi Öngörülen Bedelli Sermaye Artırımı Kapsamında Elde Edilen Fonların Kullanımına İlişkin Rapor

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 22.06.2013 tarihli (VII-128.1) “Pay Tebliği”’nin “Bedelli Sermaye Arttırımından elde edilen Fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar” başlıklı 33.maddesinde “Payları Borsa’da işlem gören ortaklıklar tarafından yapılacak nakit sermaye arttırımlarında, sermaye arttırımından elde edilecek fonun hangi amaçla kullanılacağına ilişkin olarak bir rapor hazırlanması, bu raporun yönetim kurulunca karara bağlanarak izahnamenin onayı amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna yapılacak başvuru sırasında gönderilmesi ve izahnamenin ilan edildiği şekilde kamuya açıklanması zorunludur” hükmü yer almaktadır.

Yönetim Kurulu 25.12.2020 tarihinde alınan karar ile Şirketin 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 24.300.000 adet paya bölünmüş her biri 1 TL değerli 24.300.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %208,64197 oranında 50,700,000 TL artırılarak 75.000.000 TL’ye çıkarılmasına karar vermiştir.

Rüçhan hakkı kısıtlaması bulunmadığından ihraç edilmesi planlanan 50.700.000 adet pay sahibinin 1 TL’den olan bu hakkı kullanacağı ve 50,700,000 TL brüt ihraç geliri elde edileceği varsayımına göre fonun kullanım planlaması yapılmıştır. Halka arzla ilgili tahmin ihraç maliyetleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Halka arza ilişkin olarak tahmini toplam maliyetin 250.000 TL olması beklenmektedir. Sermaye artışı sonucunda sağlanacak olan tahmini net nakit girişi 50.450.000 TL’dir. Pay başına maliyet ise 0,005 TL’dir.

İşbu raporun konusunu oluşturan bedelli sermaye artırımından elde edilmesi öngörülen fonların kullanım yerlerinin, iki ana kalem şeklinde incelenmesi mümkündür. Bunlardan birincisi işletme sermayesi ihtiyacında beklenen artışın karşılanması, ikincisi de 7256 sayılı kanun çerçevesinde Vergi Dairelerine ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarda peşin ödeme avantajından yararlanılarak borcun kapatılmasıdır. Söz konusu ana kalemler aşağıda ayrı başlıklar şeklinde ele alınmıştır. ”

EMKEL: Emek Elektrik sermaye artırımında elde edilecek fonun kullanımına ilişkin raporun revize dilmiş halinin tamamı buradan incelenebilir: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909025