EMKEL: Emek Elektrik Fabrika Binası Kiraya Verdi

EMKEL: Emek Elektrik Fabrika Binası Kiraya Verdi

19 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

EMKEL: Emek Elektrik fabrika binası kiraya verdi! Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; şirkete ait olan bir fabrika binasının Disaş Disjonktör ve Elk. Mlz. İml. San. Tic. A.Ş’ye kiraya verildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Emkel sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

EMKEL: Emek Elektrik Fabrika Binası Kiraya Verdi

Emek Elektrik’ten yapılan açıklama aşağıdaki gibidir:

” Şirketimizin içerisinde faaliyet gösterdiği ve şirketimize ait olan Saracalar mahallesi Özal Bulvarı No 226 adresindeki 1856/17 nolu parselde yer alan gayrimenkulde yer alan ve halen atıl durumda bulunan 1250 m2 kapalı alanın Şirketimiz ile ilişkili taraf olmayan Disaş Disjonktör ve Elk.Mlz.İml.San.Tic.A.Ş.‘den gelen talebin uygun görülmesi neticesinde ilgili firmaya kiralanmasına karar verilmiştir. Söz konusu işlem neticesinde yıllık 120.000 TL+KDV kira geliri elde edilmesi öngörülmektedir. Kiralanan alanda yine Şirketimizin faaliyet alanına yakın ve büyük ölçüde aynı müşteri tabanına hitap eden ama halihazırda şirketimiz ürün gamında yer almayan elektromekanik sanayi ürünlerinden Parafudr üretimi yapılacaktır. Dolayısıyla söz konusu üretimin şirketimizin içinde yer aldığı kampüse taşınması sonucunda müşteri ağı paylaşımı ile proje bazında işbirlikleri yapılması imkanının doğabileceği ve bu şekilde gerçekleştirilebilecek işbirliklerinin Şirketimiz ürünlerinin satışlarına olumlu yansıyabileceği değerlendirilmektedir. ”

Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi veya Ayni Hak Tesisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İşlemin Niteliği Maddi Duran Varlık Kiraya Verilmesi (Renting Non-Current Asset of Company)
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği Fabrika Binası
İşleme Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı N226 Akyurt Ankara mevkii 1.250m2’lik kısım
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.03.2021
İşleme İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? Evet
İşleme Konu Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%) 0,0858
Kira Bedeli ve Koşulları Aylık 10.000TL +KDV
Ayni Hak Bedeli ve Koşulları
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%) 0,000764
Karşı Taraf Disaş Disjonktör ve Elk.Mlz.İml.San.Tic.A.Ş.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi 09.03.2021
Kira Süresi 5 Yıl
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
Değerleme Raporu Düzenlendi mi? Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası 31.12.2019 – 2020REVB54
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar 10.000TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919392