EKGYO: Emlak Konut GYO Gelir Tablosu 831 Milyon TL Kar Yazdı

EKGYO: Emlak Konut GYO Gelir Tablosu 831 Milyon TL Kar Yazdı

1 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

EKGYO: Emlak Konut GYO gelir tablosu 831 milyon TL kar yazdı! Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 831.150.421,47 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Emlak Konut Asansör kuruldu haberi için de buraya göz atılabilir.

EKGYO: Emlak Konut GYO Gelir Tablosu 831 Milyon TL Kar Yazdı

Emlak Konut GYO’nun gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

ekgyo-emlak-konut-gyo-gelir-tablosu-831-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu-ne-kadar-ne-zaman-tarihleri

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’NİN
31 ARALIK 2020 TARİHLİ GELİR TABLOSU
( SPK Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.)

BRÜT SATIŞLAR 4.955.746.359,64
600 Yurt İçi Satışlar 4.944.985.192,91
Yurt Dışı Satışlar 0,00
602 DİĞER GELİRLER 10.761.166,73
B SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 9.753.040,22
Satıştan İadeler (-) 8.426.383,85
Satış İskontoları (-) 1.326.656,37
C NET SATIŞLAR ( = ) 4.945.993.319,42
D SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 3.420.536.457,30
Satılan Mamüller Maliyeti (-) 2.497.543.279,69
Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 922.993.177,61
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI ( = ) 1.525.456.862,12
E FAALİYET GİDERLERİ ( – ) 379.605.653,25
750 Araştırma ve Geliştirme giderleri ( – ) 0,00
760 Pazarlama, Satış ve dağıtım Giderleri ( – ) 72.784.291,53
770 Genel Yönetim Giderleri ( – ) 306.821.361,72
FAALİYET KARI VEYA ZARARI ( = ) 1.145.851.208,87
F
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 1.140.120.074,51
640 İştiraklerden temettü Gelirleri 0,00
641 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
642 Faiz Gelirleri 241.902.000,75
643 Komisyon Gelirleri 0,00
644 Konusu Kalmayan Karşılıklar 308.604.154,72
645 Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
646 Kambiyo Karları 18.766,38
647 Reeskont Faiz Gelirleri 442.967.123,14
649 Diğer Olağan Gelir ve Karlar 146.628.029,52
G
DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ( – ) 778.555.669,62
653 Komisyon Giderleri ( – ) 0,00
654 Karşılık Giderleri ( – ) 223.774.758,54
655 Menkul Kıymet Satış Zararları ( – ) 0,00
656 Kambiyo Zararları ( – ) 84.729,84
657 Reeskont Faiz Giderleri ( – ) 535.492.458,83
659 Diğer Olağan Gider ve Zararlar ( – ) 19.203.722,41
H
FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 642.034.409,79
660 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 0,00
780 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 642.034.409,79
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR ( = ) 865.381.203,97
İ OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 947.814,01
671 Önceki Dönem Gelir ve Karları 947.808,50
679 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 5,51
J
OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 35.178.596,51
680 Çalışılmayan Kısım Gider ve Zararları ( – ) 0,00
681 Önceki Dönem Gider ve Zararlar ( – ) 33.812.681,79
689 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) 1.365.914,72
DÖNEM KARI VEYA ZARARI ( = ) 831.150.421,47
691 Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları 0,00
692
DÖNEM NET KARI VEYA ( ZARARI ) 831.150.421,47


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910524