EGSER: Ege Seramik Gelir Tablosu Kar Yazdı

EGSER: Ege Seramik Gelir Tablosu Kar Yazdı

7 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

EGSER: Ege Seramik gelir tablosu kar yazdı! Ege Seramik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 84.458.251,13 TL kar kaydetti. Firmanın gelir tablosu haberimiz devamında detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Ege Seramik sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

EGSER: Ege Seramik Gelir Tablosu Kar Yazdı

Ege Seramik’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

egser-ege-seramik-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-tarihleri-payi-bilanco-kar-payi

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31.12.2020 TARİHLİ AYRINTILI GELİR TABLOSU

“Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi’ne sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre düzenlenmemiştir”

31.12.2020
CARi DÖNEM

A-BRÜT SATIŞLAR 637.768.872,84
1-Yurtiçi Satışlar 171.779.117,01
2-Yurtdışı Satışlar 435.749.461,38
3-Diğer Gelirler 30.240.294,45
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 9.734.944,22
1-Satıştan iadeler (-) 536.871,61
2-Satış iskontaları (-) 6.919.089,41
3-Diğer indirimler (-) 2.278.983,20
C-NET SATIŞLAR 628.033.928,62
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 424.885.629,95
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) 424.650.530,74
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 235.099,21
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) –
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) –
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 203.148.298,67
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 73.717.203,96
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 4.611.223,18
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gid. (-) 36.631.063,67
3-Genel Yönetim Giderleri (-) 32.474.917,11
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 129.431.094,71
F-DİĞ.FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 70.304.737,11
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri –
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri –
3-Faiz Gelirleri 947.624,59
4-Komisyon Gelirleri –
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar –
6-Menkul Kıymet Satış Karları –
7-Kambiyo Karları 64.461.067,02
8-Reeskont Faiz Geliri 349.366,48
9-Faaliyetle ilgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 4.546.679,02
G-DİĞ.FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) 78.262.885,24
1-Komisyon Giderleri –
2-Karşılık Giderleri 8.960.922,02
3-Kambiyo Zararları 65.304.893,87
4-Reeskont Faiz Giderleri 458.870,41
5-Diğer Olağan Gider ve Zararlar 3.538.198,94
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 20.785.635,40
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri 20.785.635,40
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 100.687.311,18
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2.133.057,08
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları –
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 2.133.057,08
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 9.894.826,13
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 9.115.053,20
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) –
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 779.772,93
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 92.925.542,13
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞ. (-) 8.467.291,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 84.458.251,13


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910323