EGGUB: Ege Gübre Gelir Tablosu 87 Milyon TL Kar Yazdı

EGGUB: Ege Gübre Gelir Tablosu 87 Milyon TL Kar Yazdı

12 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

EGGUB: Ege Gübre gelir tablosu 87 milyon TL kar yazdı! Ege Gübre Sanayii Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 87.351.757,91 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Ege Gübre sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

EGGUB: Ege Gübre Gelir Tablosu 87 Milyon TL Kar Yazdı

Ege Gübre’nin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

eggub-ege-gubre-gelir-tablosu-87-milyon-tl-kar-yazdi-2021-temettu-kar-payi-bilanco

“Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine
sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir”

EGE GÜBRE SANAYİ A.Ş’ NİN
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMLERİNE AİT
GELİR TABLOSU (TL)

C A R İ D Ö N E M
01.01.2020 – 31.12.2020

A- BRÜT SATIŞLAR 640.828.245,75
1- Yurtiçi Satışlar 635.928.583,24
2- Yurtdışı Satışlar 4.750.238,23
3- Diğer Gelirler 149.424,28
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (906.555,89)
1- Satıştan iadeler (-) (885.853,94)
2- Satış iskontoları (-) (20.701,95)
3- Diğer indirimler (-)
C- NET SATIŞLAR 639.921.689,86
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (452.864.534,54)
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) (207.700.060,61)
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (214.634.898,51)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) (30.529.575,42)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 187.057.155,32
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (60.296.708,22)
1- Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)
2- Pazarlama,Satış ve Dağıtım Gid. (-) (25.117.135,58)
3- Genel Yönetim Giderleri (-) (35.179.572,64)
FAALİYET KARI veya ZARARI 126.760.447,10
F- DİĞER FAALiYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 57.508.673,81
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3- Faiz Gelirleri 1.774.999,24
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar
6- Menkul Kıymet Satış Karları
7- Kambiyo Karları 54.842.625,59
8- Reeskont Faiz Gelirleri 891.048,98
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) (35.220.040,62)
1- Komisyon Giderleri (-)
2- Karşılık Giderleri (-)
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)
4- Kambiyo Zararları (-) (33.601.446,28)
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) (1.474.926,61)
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararlar (-)
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (143.667,73)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (49.858.822,78)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (49.858.822,78)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR veya ZARAR 99.190.257,51
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 6.311.527,09
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 6.311.527,09
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (6.275.209,89)
1- Çalışmayan Kısım Gid. ve Zararları (-) (6.273.680,46)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
3- Diğer Olağandışı Gid. ve Zararlar (-) (1.529,43)
DÖNEM KARI veya ZARARI 99.226.574,71
K- DÖNEM KARI.VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜML.KARŞ.(-) 11.874.816,80
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 87.351.757,91


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909907