ECZYT: Eczacıbaşı Yatırım Holding Gelir Tablosu Kar Yazdı

ECZYT: Eczacıbaşı Yatırım Holding Gelir Tablosu Kar Yazdı

11 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ECZYT: Eczacıbaşı Yatırım Holding gelir tablosu kar yazdı! Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 102.563.015,39 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Eczacıbaşı Yatırım sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

ECZYT: Eczacıbaşı Yatırım Holding Gelir Tablosu Kar Yazdı

eczyt-eczacibasi-yatirim-holding-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-bilanco-payi

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE E-BEYANNAME ARACILIĞI İLE SUNULMUŞ OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.

01.01.2020 – 31.12.2020 HESAP DÖNEMİ

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU (TL)

A- BRÜT SATIŞLAR 0,00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) 0,00
C- NET SATIŞLAR 0,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 0,00
E- FAALİYET GİDERLERİ ( – ) (4.898.616,97)
1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2.Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3.Genel Yönetim Giderleri (-) (4.898.616,97)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (4.898.616,97)
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 123.843.004,49
1.İştiraklerden Temettü Gelirleri 79.484.651,22
2.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 1.648.839,65
3.Faiz Gelirleri 2.211.784,93
4.Komisyon Gelirleri –
5.Konusu Kalmayan Karşılıklar –
6.Menkul Kıymet Satış Karları
7.Kambiyo Karları 40.497.728,69
8.Reeskont Faiz Gelirleri –
9.Enflasyon Düzeltmesi Karları –
10.Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar –
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ( – ) (16.489.544,52)
1.Komisyon Giderleri ( – ) –
2.Karşılık Giderleri (-) –
3.Menkul Kıymet Satış Zaraları ( – ) –
4.Kambiyo Zararları ( – ) (16.489.544,52)
5.Reeskont Faiz Giderleri ( – ) –
6.Enflasyon Düzeltmesi Zararları ( – ) –
7.Diğer Olağan Gider ve Zaralar ( – ) –
H- FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) (10,98)
1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (10,98)
2.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 102.454.832,02
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 120.950,12
1.Önceki Dönem Gelir ve Karları –
2.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 120.950,12
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) (12.766,75)
1.Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) –
2.Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) –
3.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (12.766,75)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 102.563.015,39
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI ( – )
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 102.563.015,39


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910136