ECILC: EİS Eczacıbaşı Gelir Tablosu Kar Yazdı

ECILC: EİS Eczacıbaşı Gelir Tablosu Kar Yazdı

9 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ECILC: EİS Eczacıbaşı gelir tablosu kar yazdı! EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 416.867.730,02 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Eczacıbaşı Kartal Arazisi açıklaması haberi için de buraya göz atılabilir.

ECILC: EİS Eczacıbaşı Gelir Tablosu Kar Yazdı

Eczacıbaşı’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

ecilc-eis-eczacibasi-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-payi-temettu

EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ TİCARET A.Ş.
1 OCAK· 31 ARALIK 2020 HESAP DÖNEMİNE AİT AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

(Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup,
Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.)

CARI DONEM
01.01.2020 – 31.12.2020

A-BRÜT SATIŞLAR
1.Yurt içi Satışlar
2.Yurt Dışı Satışlar
3.Diğer Gelirler
B-SATIŞLARDAN İNDİRİMLER(·)
1.Satıştan iadeler(-)
2.Satış iskontoları (-)
NET SATIŞLAR
C-SATIŞLARIN MALİYETİ (·)
1.Satılan Mamuller Maliyeti (-)
2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)
3.Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI
O-FAALİYET GİDERLERİ (·)
1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2.Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)
3.Genel Yönetim Giderleri(-)
ESAS FAALİYET KARI
E-DİGER FAALİYETLERDEN GELİR VE KARLAR
1.lştiraklerden Temettü Geliri
2.Bağlı Ortaklıklardan Temettü Geliri
3.Faiz Gelirleri
4.Komisyon Gelirleri
5.Menkul Kıymet Satış Karları
6.Kambiyo Karları
7.Konusu Kalmayan Karşılıklar
8.Faaliyetlerle ilgili Diğer Olağan Gelirler ve Karlar
F-DİGER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARARLAR(·)
1.Kambiyo Zararları(-)
2.Reeskont Faiz Giderleri(-)
3.Faaliyetlerle ilgili Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)
4.Komisyon Giderleri(-)
5.Karşılık Giderleri(-)
G-FINANSMAN GİDERLERİ (·)
1.Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
2.Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
FALİYET KARI
H-OLAGANDIŞI GELİR VE KARLAR
1.ônceki Dönem Gelir ve Karları
2.Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
1-OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(·)
1.Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)
2.Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)
DÖNEM KARI
İ-ÖDENECEK VERGİ VE DİGER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER(·)
NET DÖNEM KARI

Gelir Tablosu Mevzuata,Türkiye’de uygulanan muhasebe ilkelerine ve hasebe standartlarına uygun olarak düzenlenmiştir


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910158