ECILC: Eczacıbaşı’nın Dev Satışına Rekabet Kurulu’ndan İzin

ECILC: Eczacıbaşı’nın Dev Satışına Rekabet Kurulu’ndan İzin

19 Nisan 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ECILC: Eczacıbaşı’nın dev satışına Rekabet Kurulu’ndan izin… EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin bağlı ortaklığı Baxter hastane ürünleri dağıtımı iş kolunun satılması kararına ilişkin Rekabet Kurulu izni alındığı belirtildi. Haberimiz devamında şirketin açıklaması detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca ECILC 2021 temettü ödemesi başlıyor haberi için de buraya göz atılabilir.

ECILC: Eczacıbaşı’nın Dev Satışına Rekabet Kurulu’ndan İzin

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmiştir:

“ 5 Şubat 2021 tarihli açıklamamızda özetle; Baxter Grubu ile 2016 yılında yapılan münhasırlık içeren Dağıtım Sözleşmesinin 2021 yılında sona erdiğini, Baxter Grubu’nun ilgili iş kolunu kendi bünyesi içerisinde yürütme isteğini EİP’e ilettiğini, bu kapsamda EİP bünyesinde yürütülen hastane ürünlerinin dağıtımı işine son verilmesi ve hastane ürünlerine ait bazı malvarlığı değerlerinin Baxter Turkey Renal Hizmetler A.Ş.’ne (“Baxter Türkiye”) devredilmesi konusunda 5 Şubat 2021 tarihinde EİP ile Baxter Türkiye arasında bir Malvarlığı Alım ve Satım Sözleşmesi’nin imzalanmasına karar verildiğini, devirle ilgili olarak Rekabet Kurumu’na izin başvurusunda bulunulacağını ve süreçte kesinlik kazanan hususlar hakkında kamuya gerekli açıklamalar yapılacağını, duyurmuştuk.

Gelinen aşamada, Rekabet Kurulu’nun 15 Nisan 2021 tarihli toplantısında sözkonusu devir işlemine izin verilmiştir. ”

(**) Envanter ve Duran Varlıklar haricindeki Varlıklar (Ürünler, Ürünlere ilişkin Ruhsatlar, Anlaşmalar, İşletmesel Know-How ve Alan Adları), “Maddi Olmayan Varlık” niteliğinde olduğu için sözkonusu oran hesaplamasında Şirketimizin kamuya açıklanan 30.09.2020 tarihli finansal tablosundaki “Maddi Olmayan Duran Varlıkların Net Değeri” hesap kalemi kullanılmıştır.

(*) Oran hesaplamalarında kullanılan satış bedeli; 3,7 milyon ABD Doları üzerinden 5 Şubat 2021 tarihli Merkez Bankası Döviz Alış kuru (7,1324 TL) kullanılarak hesaplanmış olup, devir tarihinde yapılacak sayım sonucunda belirlenecek tutarlar kesinleştiğinde işbu KAP açıklamasında satış bedeli kullanılarak hesaplanan oran ve bilgiler güncellenerek kamuya açıklanacaktır.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929247