ECILC: Eczacıbaşı’ndan 135 Milyon Dolarlık Satın Alma

ECILC: Eczacıbaşı’ndan 135 Milyon Dolarlık Satın Alma

29 Haziran 2022 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

ECILC: Eczacıbaşı’ndan 135 milyon dolarlık satın alma açıklaması geldi… EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP’a yapılan açıklamada Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi paylarının 135 milyon dolar karşılığında satın alınması hususunda hisse alım satım sözleşmesi imzalandığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

ECILC: Eczacıbaşı’ndan 135 Milyon Dolarlık Satın Alma

EİS Eczacıbaşı İlaç Sınai ve Finansal Yatırımlar Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz ile Amgen İlaç Ticaret Limited Şirketi  (“Amgen”) arasında, Gensenta İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (“Gensenta”) sermayesinin %99.96’sını temsil eden payların Amgen’den 135.000.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirası (*) bedelle  satın alınması amacıyla, 28 Haziran 2022 tarihli bir Hisse Alım-Satım Sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalanmıştır(**).

Hisse devrinin gerçekleşmesi, Rekabet Kurulu izni dahil gerekli izin ve onayların alınarak, Sözleşmede belirlenen diğer kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlıdır. Satın alma bedelinin tamamı; hisse devir işleminin tamamlanması ile Amgen’e ödenecektir.

1923 yılında laboratuvar, 1957 yılında Mustafa Nevzat İlaç Sanayii A.Ş. unvanı ile kurulan, bugünkü adıyla Gensenta, Türkiye’nin en eski ve köklü ilaç firmalarından biridir. 2012 yılında Amgen tarafından satın alınan şirket, 2020 yılında Gensenta adını alarak faaliyetlerine devam etmiştir. Gensenta yaklaşık 800 kişilik kadrosu ve dünya standartlarında üretim yetkinliğine sahip teknoloji tesisleriyle ülkemizin önemli jenerik ilaç, biyobenzer ilaç ve ilaç ham maddesi üreticilerindendir.

Şirketimiz, söz konusu işlemle Gensenta’nın üretim ve ar-ge yetkinliğini, yurt içi ve yurt dışında bulunan müşteri portföyünü ve marka haline gelmiş birçok ilacı barındıran geniş ürün yelpazesini bünyesine katacaktır.

(*)  Ödeme gününden bir önceki gün ilan edilen TCMB alış ve satış kurlarının ortalamasına göre hesaplanacaktır.

(**) Söz konusu satın alma işlemine ilişkin müzakere sürecinin kamuya açıklanması; işlemin gerçekleştirilip gerçekleştirilmeyeceğinin ve anlaşma koşullarının kesinleşmiş olmaması nedeniyle bu noktada yapılacak bir açıklamanın pazarlık ve rekabet gücümüze olumsuz etkisinin olabileceği, Şirketimizin pay fiyatlarını ve değerini etkileyebileceği, işlem koşullarına ilişkin farklı tahmin, yorum ve değerlendirmelerin paylarda spekülatif hareketlere neden olarak yatırımcıların menfaatlerine zarar verebileceği hususları dikkate alınarak; yatırımcıların tam, doğru ve eksiksiz olarak bilgilendirilerek yanıltılmasının önlenmesi ve Şirketimizin meşru çıkarlarının korunması amacıyla SPK’nın II-15.1.  sayılı Özel Durumlar Tebliği ‘nin 6. maddesi kapsamında 14.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile hisse alım satım sözleşmesinin imzalanacağı tarihe kadar ertelenmiştir. ”