DZGYO: Deniz GYO Gelir Tablosu Kar Yazdı

DZGYO: Deniz GYO Gelir Tablosu Kar Yazdı

1 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

DZGYO: Deniz GYO gelir tablosu kar yazdı! Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi tarafından Zincirlikuyu Vergi Dairesi’ne 17 Şubat 2021 tarihinde sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Deniz GYO’nun 01.01.2020-31.12.2020 dönemine dair gelir tablosu net 4.158.876,91 TL (4 milyon 158 bin 876 lira 91 kuruş) kar kaydetti. Bahse konu dönemde şirketin brüt satış geliri 253.722.101,54 TL (253 milyon 722 bin 101 lira 54 kuruş) olarak gerçekleşti. Haberimiz devamında Deniz GYO’nun gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Deniz GYO kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DZGYO: Deniz GYO Gelir Tablosu Kar Yazdı

Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

dzgyo-deniz-gyo-gelir-tablosu-kar-yazdi

Yukarıda görülen Deniz Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi gelir tablosu 2020 yılında 253.722.101,54 TL (253 milyon 722 bin 101 lira 54 kuruş) brüt satış geliri kaydetmiştir. Satış indirimleri, satışların maliyetleri sonrasında firmanın brüt satış karı 27 milyon Türk Lirası seviyesinin üzerinde gerçekleşmiştir. Bu noktadan da 18 milyon TL’yi aşkın faaliyet giderleri düşüldüğünde şirketin faaliyet karı 8 milyon 895 bin Türk Lirası seviyesinde olmuştur.

Diğer faaliyetlerden elde edilen gelirler ve giderler ile finansman giderleri, olağan dışı gelirler ve giderler de hesap edildiğinde firmanın net karı 4.158.876,91 TL (4 milyon 158 bin 876 lira 91 kuruş) olarak gerçekleşmiştir.


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910544