DYOBY: DYO Boya Gelir Tablosu 119 Milyon TL Kar Yazdı

DYOBY: DYO Boya Gelir Tablosu 119 Milyon TL Kar Yazdı

2 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

DYOBY: DYO Boya gelir tablosu 119 milyon TL kar yazdı! DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 119.647.537,46 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı olarak yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Dyo Boya kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DYOBY: DYO Boya Gelir Tablosu 119 Milyon TL Kar Yazdı

Dyo Boya’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

dyoby-dyo-boya-gelir-tablosu-119-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-temettu-kar-payi-ne-kadar-zaman

DYO BOYA FABRİKALARI A.Ş
AYRINTILI GELİR TABLOSU
(TL)
AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ OLUP
SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.

CARİ DÖNEM
01.01.2020-31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 2.255.697.130,52
1-Yurt İçi Satışlar 2.188.655.479,81
2-Yurt Dışı Satışlar 67.041.650,71
3-Diğer Gelirler
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 780.426.431,05
1-Satıştan İadeler ( – ) 12.178.308,69
2-Satış İskontoları ( – ) 768.248.122,36
3-Diğer İndirimler ( – )
C-NET SATIŞLAR 1.475.270.699,47
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 961.344.568,01
1-Satılan Mamuller Maliyeti ( – ) 920.665.983,43
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti( – ) 36.523.806,92
3-Diğer Satışların Maliyeti ( – ) 4.154.777,66
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 513.926.131,46
E-FAALİYET GİDERLERİ ( – ) 228.834.902,68
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – ) 22.856.762,05
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri ( – ) 151.701.379,00
3-Genel Yönetim Giderleri ( – ) 54.276.761,63
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 285.091.228,78
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 32.031.242,10
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3-Faiz Gelirleri 4.157.106,84
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 178.008,12
6-Menkul Kıymet Satış Karları
7-Kambiyo Karları 18.220.459,37
8-Reeskont Faiz Gelirleri 3.189.286,93
9-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 6.286.380,84
10-Enflasyon Düzeltme Karları
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ( – ) 23.597.937,49
1-Komisyon Giderleri
2-Karşılık Giderleri 912.265,13
3-Menkul Kıymet Satış Zararları
4-Kambiyo Zararları 8.498.074,35
5-Reeskont Faiz Giderleri 11.262.772,64
6-Diğer Olağan Gider ve Zararlar 2.924.825,37
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 134.642.605,11
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 89.513.552,83
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 45.129.052,28
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 158.881.928,28
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 1.534.019,78
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 70.800,40
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.463.219,38
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 40.613.876,94
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – )
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – ) 704.023,15
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) 39.909.853,79
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 119.802.071,12
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI ( – ) 154.533,66
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 119.647.537,46


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910421