DOKTA: Döktaş 2021 Yılında Temettü Dağıtamayacak

DOKTA: Döktaş 2021 Yılında Temettü Dağıtamayacak

9 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

DOKTA: Döktaş 2021 yılında temettü dağıtamayacak! Döktaş Dökümcülük Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2020 yılında ticari zarar kaydedilmesi nedeni ile 2021 yılında kar payı dağıtımı yapılamayacağı belirtildi. Haberimiz devamında şirketten yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Döktaş sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DOKTA: Döktaş 2021 Yılında Temettü Dağıtamayacak

Döktaş’tan kar payı dağıtımı ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şekildedir:

“ Konsolide Kâr Dağıtım Tablosu, 2020 Faaliyet Raporu ve Finansal Raporların 08.04.2021 tarihinde toplanacak Olağan Genel Kurul’umuzda öngörülen prensipler ve kurallar içinde sunulması,

a-Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren Türk Ticaret Kanunu (TTK), Kurumlar Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ve diğer yasal mevzuat hükümlerine göre hazırlanan mali tablolarında 109.829.455,01 TL ticari zarar elde edilmesi nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasına ve 2020 yılı 4. Dönem kurum geçici vergi beyannamesine göre hesaplanan 78.890.867,77 TL mali zararın gelecek yıllar kârlarından mahsup edilmek üzere geçmiş yıl zararlarına eklenmesi,

b-Şirketimizin 2020 yılı faaliyetlerini içeren, denetimden geçmiş Sermaye Piyasası Kurulu’nun ( SPK) Seri II, 14.1 No’lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği’ne göre konsolide olarak hazırlanan mali tablolarında; 84.227.181TL kar elde edilmiştir. Ancak V.U.K. mali tablolarında

109.829.455,01 TL ticari zarar olduğundan kar dağıtımı yapılamamaktadır. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
116.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
16.035.472,1
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
91.441.977
-109.829.455,01
4. Vergiler ( – )
7.214.796
5. Net Dönem Kârı
84.227.181
-109.829.455,01
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
800
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
Özet Bilgi
2020 YILI KAR PAYI DAĞITIM TEKLİFİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
03.03.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
08.04.2021
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924962