DOGUB: Doğusan Boru Gelir Tablosu Zarar Yazdı

DOGUB: Doğusan Boru Gelir Tablosu Zarar Yazdı

22 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

DOGUB: Doğusan Boru gelir tablosu zarar yazdı! Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret Anonim şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu 1.619.203,03 net zarar içeriyor. Haberimiz devamında Doğusan Boru’nun gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Doğusan Boru kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

DOGUB: Doğusan Boru Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

dogub-dogusan-boru-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

*Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.

DOĞUSAN BORU SAN.TİC.A.Ş.
GELİR TABLOSU
Önceki Dönem Önceki Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR 6.528.645,47
1- Yurtiçi Satışlar 6.528.645,47
2- Yurtdışı Satışlar
3- Diğer Gelirler
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)
1- Satıştan İadeler (-)
2- Satış İskontoları (-)
3- Satıştan Diğer İndirimler (-)
C- NET SATIŞLAR 6.528.645,47
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (5.199.016,71)
1- Satılan Mamüller Maliyeti (-) (5.165.476,09)
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (33.540,62)
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1.329.628,76
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (2.213.601,65)
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (120.560,78)
3- Genel Yönetim Giderleri (-) (2.093.040,87)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI (883.972,89)
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 107.701,78
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3- Faiz Gelirleri 2.322,78
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar
6- Menkul Kıymet Satış Karları
7- Kambiyo Karları
8- Reeskont Faiz Gelirleri 101.176,40
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları
A- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 4.202,60
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-) (295.612,38)
1- Komisyon Giderleri (-)
2- Karşılık Giderleri (-)
3- Menkul Kıymet Satış Zararı (-)
4- Kambiyo Zararları (-) (458,15)
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) (154.685,31)
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (140.468,92)
H- FİNANASMAN GİDERLERİ (-) (85.731,35)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (85.731,35)
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (1.157.614,84)
I- OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 18.045,05
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 18.045,05
J- OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (479.633,24)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar (-) (470.305,49)
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (67,65)
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (9.260,10)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (1.619.203,03)
K- DÖNEM KARI VE DİĞER YASAL YÜKML.KARŞ.(-)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (1.619.203,03)


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910617