DOCO: DO & CO Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

DOCO: DO & CO Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

5 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

DOCO: DO & CO Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ( 15.01.2021 tarihinde yapılan ) şirket tarafından yayımlandı. Yayımlanan tutanak hem Almanca hem de Türkçe tercümesi şeklinde paylaşıldı. Noter onaylı tutanak haberimiz devamında verilmiştir. Ayrıca Do & Co kimin ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

DOCO: DO & CO Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı

RESMİ NOTER
DR. RUPERT BRIX
VİYANA – ŞEHİR MERKEZİ
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dosya no.: 20.716
15.01.2021
(On beş Ocak iki bin yirmi bir)
558,90 Avro tutarındaki ücret ödenmiştir
TUTANAK
Viyana şehir merkezinde, Seilerstätte 28, 1010 Viyana adresinde iştigal eden resmi noter
—————————————————————————————————————
—————————————– Doktor Rupert Brix —————————————–
—————————————————————————————————————
tarafından merkezi Viyana’da bulunan ve ticaret sicilde FN 156765 m sicil no. altında tescilli
———————————– DO & CO Aktiengesellschaft ———————————-
—————————————————————————————————————
isimli anonim şirketin Avusturya Resmî Gazetesi I No. 16/2020 sayılı metni ile Avusturya Resmî Gazetesi I No. 156/2020’de yayınlanan COVID-19 Kanunu’nun 1. maddesi 2. fıkrası ve Avusturya Resmî Gazetesi II No. 140/2020 sayılı metni ile Avusturya Resmî Gazetesi II No. 616/2020’de yayınlanan COVID-19 Yönetmeliği uyarınca
—————————————————————————————————————
—————————————— Sanal Genel Kurul ——————————————
olarak
—————————————————————————————————————
————————————- Olağanüstü Genel Kurulu ————————————
—————————————————————————————————————
yapılacaktır.
– 2 –
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
———————————————– GÜNDEM ———————————————–
—————————————————————————————————————
aşağıdaki şekildedir: ———————————————————————————— —————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
1. Yönetim Kurulu’nun, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca, ortaklığa ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya takas hakkının bağlı bulunduğu pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller çıkarmakla yetkili kılınması ile birlikte, hissedarların işbu değiştirilebilir tahvilleri satın alma haklarından hariç kılınmaları hakkında karar alınması. ———————————-
——————————————————————————————————–
2. Alacaklılara finansal araçlar (pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller) (“Şartlı Sermaye 2021”) ihracı için, 10. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesinde alınan karar uyarınca ve 15. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesi uyarınca “2008/2013 Şartlı Sermaye”nin iptal edilmesi suretiyle ortaklığın sermayesinin Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırı uyarınca şartlı olarak artırılması hakkında karar alınması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrasında buna karşılık gelen değişikliğin yapılması hakkında karar alınması.——
—————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————
– 3 –
Talep üzerine bugün, 15 (on beş) Ocak 2021 (iki bin yirmi bir) tarihinde saat on ikide gittiğim Mahlerstraße 9, 1010 Viyana adresinde fiziksel olarak hazır bulunanlar: ———-
Aynı mekân içerisinde hazır bulunanlar: ——————————————————-
1. Denetim Kurulundan: —————————————————————————–
Doktor Andreas Bierwirth, Başkan ————————————————————–
Doktor Peter Hoffmann-Ostenhof, Birinci Başkan Vekili ———————————-
———————————————————————————————————–
2. Yönetim Kurulundan: —————————————————————————–
Attila Doğudan, Başkan, —————————————————————————
Magister Gottfried Neumeister, ——————————————————————
———————————————————————————————————–
3. COVID-19-Yönetmeliğinin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca özel olarak seçilen oy kullanma yetkisine sahip dört temsilci: ——————————————————
Magister Avukat Ewald Oberhammer, LL.M. ———————————————–
Avukat Dr. Christian Temmel, MBA, ———————————————————–
Avukat Dr. Christoph Nauer, LL.M. ————————————————————-
Ekonomist, Magister Florian Beckermann, LL.M. ——————————————-
4. Belgeyi onaylayan noter, Doktor Rupert Brix. ————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————
– 4 –
Noter tarafından onaylanan işbu tutanağa iliştirilen ekler: ——————————–
./A 24/25 Aralık 2020 tarihli Viyana Resmi Gazetesi, genel kurulun toplantıya çağırılması,
./B Davetiyenin 23 Aralık 2020 tarihinde DGAP vasıtasıyla Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 107. maddesi 3. fıkrası uyarınca yayınlanması, —————————–
./C Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 108. maddesi 3. ve 4. fıkrası uyarınca, belgeyi onaylayan noter tarafından şirketin internet sitesinden 23 Aralık 2020 tarihinde indirilen ve basılan belgeler: ———————————————————
./C1 Davetiye, ———————————————————————————–
./C2 Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun gündemin 1. ve 2. maddelerine ilişkin alınacak kararlar hakkındaki önerileri, —————————————
./C3 COVID-19 Yönetmeliği’nin 2. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca toplantıya katılım ile ilgili örgütsel ve teknik koşullar hakkında bildiri (“Katılım Bilgisi”), —————————————-
./C4 Yönetim Kurulu’nun Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 153. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 174. maddesi 4. fıkrası uyarınca, 1. gündem maddesi (hissedarların dönüştürülebilir tahvillerin ihracında Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca satın alma hakkının hariç kılınması) hakkındaki raporu —————————————————-
./C5 COVID-19-Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma hakkından yararlanacak özel vekiller için vekâletname —————————
./C6 Soru formu ———————————————————————————-
./C7 Vekaletnamenin iptal edilmesi ile ilgili formlar ————————————-
./1 Hazır bulunanların duyurulduğu tarihte temsil edilen hissedarların ve hissedarları temsil eden vekillerin listesi (katılımcı listesi), ———————————————-
./2 Oylama sonuçlarının sayma servisi tarafından basılması. ———————————
————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————
– 5 –
Esas sermaye ve oy kullanma hakları: ———————————————————–
DO & CO Aktiengesellschaft’ın esas sermayesi, genel kurul toplantısının yapıldığı tarihte firma siciline göre 19.488.000,– Avro tutarındadır. Esas sermaye, 9.744.000 adet hamiline yazılı, nominal değeri bulunmayan hisse senedine bölünmüştür. ——————
Genel kurulun yapıldığı tarihte olası oyların sayısı 9.744.000’dir. —————————-
Esas sözleşmenin 19. maddesi 1. fıkrası uyarınca her bir hisse senedi bir oy kullanma hakkı tanımaktadır. ————————————————————————————–
Yönetim kurulunca tanzim edilen rapora göre şirket, genel kurul toplantısının yapıldığı tarihte ne doğrudan ne de dolaylı olarak şirkete ait hisse senetlerine sahip değildir. ——
—————————————————————————————————————
Esas sözleşmenin karar verme çoğunluğuna dair hükümleri: —————————–
Esas sözleşmenin şirket siciline en son ibraz edilen metninin 19. maddesi 3. fıkrası, aşağıdaki şekilde hükmetmektedir: ——————————————————————
„(3) Şayet yasa zorunlu olarak farklı bir çoğunluk emretmemişse, genel kurul verilen oyların salt çoğunluğu ve sermaye çoğunluğunun gerekli olduğu durumlarda, karar alımında temsil edilen esas sermayenin salt çoğunluğu ile karar alır.—–
————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————
————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————
– 6 –
Dr. Andreas Bierwith, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 116. maddesi 1. fıkrası uyarınca denetim kurulu başkanı sıfatıyla başkanlığı üstlenmiştir, DO & CO Aktiengesellschaft isimli anonim şirketinin bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu’nu açmıştır. ————————————————————————————–
—————————————————————————————————————
Başkan, hissedarların ve diğer katılımcıların güvenliği için yönetim kurulunun sanal genel kurulla ilgili yeni yasal düzenlemeden yararlanmaya karar verdiğini bildirmiştir.
—————————————————————————————————————
Bu nedenle bugün yapılan genel kurul, şirketler hukuku kapsamında olan COVID-19 Kanunu ya da şirketler hukuku kapsamında olan COVID-19 Yönetmeliği uyarınca sanal genel kurul toplantısı olarak gerçekleştirilecek ve tamamen internetten yayınlanacaktır. –
—————————————————————————————————————
Başkan, şirketin genel kurul toplantısını internetten takip eden hissedarlarını selamlamıştır. ———————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Başkan, genel kurul toplantısının seyri ve de hissedarların haklarından nasıl yararlanacakları hakkında belgeyi onaylayan Noter Dr. Rupert Brix’in aşağıdaki şekilde detaylı açıklamalarda bulunacağını bildirmiştir:
————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— Başkan öncelikle bugün yapılacak sanal genel kurulun seyri hakkında aşağıdaki şekilde bir özet geçmiştir: —————————————————————————————-
—————————————————————————————————————
Hissedarlara önce tüm gündem maddelerine ilişkin karar önerileri bir bütün halinde sunacaklardır. ———————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Bunun akabinde oy kullanma hakkına sahip temsilcilere, sunacakları talepleri okumaları için söz verilecektir. ————————————————————————————-
—————————————————————————————————————
Akabinde “genel bir müzakere” yapılacaktır, yani yönetim kurulu üyeleri tarafından sorular okunacak ve cevaplandırılacaktır. ———————————————————–
————————————————————————————————————— Tüm gündem maddelerine ilişkin soruların cevaplandırılmasından sonra ilgili taleplerle ilgili gündemin sırasına göre oylama yapılacaktır. ————————————————
————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— ————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————
– 7 –
Başkan, —————————————————————————————————–
1) bugün gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul’a ilişkin davetiyenin Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 106. maddesinde yazılı hükümlere riayet edilerek, zamanına uygun olarak 24/25 Aralık 2020 tarihli “Wiener Zeitung” isimli resmi gazetede duyurulduğunu [Ek ./A] ve ———————————————————
2) ayrıca Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 107. maddesi 3. fıkrası uyarınca Avrupa’da yapılan duyurunun 23 Aralık 2020 tarihinde DGAP vasıtasıyla gerçekleştirildiğini [Ek ./B] tespit etmiştir. ——————- —————————–
Başkan, açıklanacak evrakların Anonim Şirketler Kanunu’nun 108. maddesi 3. fıkrası uyarınca bilhassa 23 Aralık 2020 tarihinden itibaren şirketin internet sitesinde erişime sunulduğunu bildirmiştir, özellikle: ——————————————————————
—————————————————————————————————————
 Şirketler hukuku kapsamında olan COVID-19 Yönetmeliği’nin 2. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca toplantıya katılım için örgütsel ve teknik koşullar hakkında bilgiler, —————————————————————-
 Bir soru formu, ————————————————————————————–
 Oy kullanma yetkisine sahip özel vekiller için bir vekâletname formu. —————–
—————————————————————————————————————
Noter Dr. Rupert Brix’ten, bugün yapılan genel kurul toplantısında alınan kararları onaylaması, oylamaların nasıl gerçekleştirildiğini denetlemesi ve Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 120. maddesi uyarınca bir tutanak tutması talep edilmiştir. ———
—————————————————————————————————————
Başkan şimdi noter Dr. Rupert Brix’ten bugünkü sanal genel kurul toplantısı kapsamında hissedarların haklarından nasıl yararlanacakları ve genel kurul toplantısının seyri hakkında şirketin internet sayfasında erişime sunulan usulleri açıklamasını rica etmiştir. —————————————————————————————————————
Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: ——————-
—————————————————————————————————————
Genel kurul toplantısının 24/25 Aralık 2020 tarihli davetiyesinde, bugünkü genel kurul toplantısının, hissedarların fiziksel mevcudiyeti olmaksızın sanal bir genel kurul toplantısı olarak yapılacağı duyurulmuştur. ———————————————————————
—————————————————————————————————————
Ayrıca şirketin internet sitesinde 23 Aralık 2020 tarihinde COVID-19 Yönetmeliği’nin 2. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca genel kurul toplantısına katılım için örgütsel ve teknik koşullar hakkında bildiriye erişim sağlanmıştır. —————————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Bugün yapılan genel kurul toplantısı, Denetim Kurulu Başkanı Dr. Andreas Bierwirth, Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Doğudan ve Yönetim Kurulu Üyesi Mag. Gottfried Neumeister, oy kullanma yetkisine sahip dört temsilci olan Mag. Avukat Ewald Oberhammer, Avukat Dr. Christian Temmel, MBA, Mag. Dr. Christoph Nauer ve
– 8 –
Ekonomist, Mag. Florian Beckermann ve de işbu belgeyi onaylayan noterin mevcudiyetinde yapılmıştır. —————————————————————————- —————————————————————————————————————
Belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix, hissedarların sahip oldukları hakların nasıl kullanılacağını aşağıdaki şekilde açıklamıştır: —————————————————– —————————————————————————————————————
Oy hakkının kullanılması, karar alınması için taleplerde bulunma hakkı ve itirazda bulunma hakkı, yalnızca şirket tarafından önerilen oy kullanma yetkisine sahip özel temsilcilere verilen vekâletname ve talimat doğrultusunda gerçekleştirilir. —————— —————————————————————————————————————
Sanal genel kurul toplantısında bilgi edinme hakkından hissedarlar bizzat veya kendilerince bunun için yetkili kılınan kişiler tarafından elektronik iletişim yoluyla, yani e-posta vasıtasıyla metin şeklinde doğrudan yönetim kuruluna, yalnızca [email protected] isimli e-posta adresine gönderilerek yararlanılabilir. —————————————————————————————————————
Bugün yapılacak genel kurul toplantısının yayını ve seyri hakkında belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır: ——————————————-
—————————————————————————————————————
Genel kurul toplantısı, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 102. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca tamamen ses ve görüntü şeklinde eşzamanlı olarak internette yayınlanacaktır. ————————– —————————————————————————————————————
DO & CO Aktiengesellschaft, Almanca dilinde görüntülü ve sesli internet yayınına ilişkin iki alternatif erişim sunmaktadır. Sayın hissedarlardan DO & CO ana sayfasında bunlardan birini (Yayın 1 veya Yayın 2) seçmeleri rica edilmektedir. Noter Dr. Rupert Brix, hissedarların yayın esnasında arızayla karşılaşması durumunda, diğer sunucuya geçmelerini rica etmiştir. ——————————————————————————-
—————————————————————————————————————
Bugün yapılan genel kurul toplantısı Almanca dilinde yapılacaktır. ————————— —————————————————————————————————————
Tüm genel kurul toplantısı Almanca’dan İngilizce’ye tercüme edilecektir. Noter Dr. Rupert Brix bununla ilgili İngilizce yayınlanan internet sayfası canlı yayınının ziyaret edilmesini rica etmiştir. ——————————————————————————— —————————————————————————————————————
Tüm genel kurul toplantısı Almanca’dan Türkçe’ye tercüme edilecektir. Noter Dr. Rupert Brix bununla ilgili Türkçe yayınlanan internet sayfası canlı yayınının ziyaret edilmesini rica etmiştir. ———————————————————————————————– —————————————————————————————————————
Genel kurul toplantısının internette yayınlanması sayesinde bunu arzu eden tüm hissedarlar, işbu sesli ve görüntülü bağlantı vasıtasıyla eşzamanlı olarak genel kurul toplantısının seyrini takip etme ve yönetim kurulunun sunumunu ve hissedarlarca sorulan
– 9 –
soruların cevaplandırılmasını takip etme imkânına sahip olacaklardır.———————— Bilgi alma hakkının kullanılması için noter aşağıdaki hususları onaylar: —————————————————————————————————————
Hissedarlar – ve bahsedildiği üzere – bilgi edinme ve konuşma haklarından yararlanmak üzere yetkili kıldıkları temsilciler, genel kurul toplantısı esnasında da yönetim kuruluna sorularını genel kurul toplantısının açılışından sonra belirli bir zaman çerçevesi içerisinde metin şeklinde, yalnızca [email protected] isimli e-posta adresine iletme imkânına sahiptirler. —————————————————————————- —————————————————————————————————————
Bugün yapılan genel kurul toplantısında bu sorular denetim kurulu başkanı tarafından okunacak ve akabinde yönetim kurulu tarafından cevaplandırılacaklardır. ——————- —————————————————————————————————————
Hissedarlardan bunun için [email protected] isimli e-posta adresine bir e-posta göndermeleri rica edilir. ———————————————————————-
Bu e-postalarda yönetim kurulunu, alınan depo onayı ile arasındaki kimliği ve uyumu tespit edecek hale getirmek amacıyla hissedarın adı ve soyadı ya da şirket unvanı, doğum tarihi ya da hissedarın ticaret sicil numarası bildirilmelidir. Belgeyi onaylayan noter hissedarlardan e-postayı soyadları (Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 13. maddesi 2. fıkrası uyarınca imzasının kopyası) ile tamamlamalarını ve 23 Aralık 2020 tarihinde internet sitesinde erişime sunulan katılım bildirisinde önemle talep edilen şekilde depo numaralarını belirtmelerini rica etmiştir. Hissedarlar bu durumda da bunu internet sitesinde kullanıma sunulan soru formunu doldurabilir ve PDF dosya hâlinde de iletebilirler. ————————————————————————————————
—————————————————————————————————————
Böylelikle hissedarlar, örneğin soru sorarak veya ek sorular sorarak genel kuruldaki gelişmelere kendileri karşılık verme fırsatına sahip olurlar. ————————————- —————————————————————————————————————
Bizzat hazır bulunulan bir genel kurul toplantısında olduğu gibi, başkan genel kurul toplantısının zamanlamasını yapılandıracak ve özellikle uygun bir zamanda, saat kaça kadar soruların sorulabileceğini duyuracaktır. —————————————————— —————————————————————————————————————
Belgeyi onaylayan Noter Dr. Rupert Brix oy kullanmakla yetkili kılınan temsilciler ile ilgili aşağıdaki bilgileri sunmuştur: ——————————————————————- —————————————————————————————————————
Hissedarlar ayrıca, özellikle kararların verilmesi, oylama veya gündemdeki bir veya daha fazla maddenin oylanmasına ilişkin talimatlarının değiştirilmesi ve ayrıca gündemdeki bir veya daha fazla maddeye itiraz etme konusunda talimat verme, belirli bir zamana kadar genel kurul toplantısına katılan temsilcisini değiştirme imkânına da sahiptirler. ————
—————————————————————————————————————
Noter Dr. Rupert Brix, hissedarlardan bunun için temsilcilerine ait, vekâletname de gönderdikleri e-posta adreslerine bir e-posta göndermelerini rica eder: ———————-
– 10 –
(i) [email protected] ya da ————————————
(ii) [email protected] ya da ——————————————-
(iii) [email protected] ya da ———————————————
(iv) [email protected]. ——————————————–
—————————————————————————————————————
Bu e-postada oy kullanmakla yetkili kılınan temsilciyi, verilen vekâletname ile arasındaki kimliği ve uyumu tespit edecek hale getirmek amacıyla hissedarın kimliği, yani adı ve soyadı ya da şirket unvanı, doğum tarihi ya da hissedarın ticaret sicil numarası bildirilmelidir. Belgeyi düzenleyen noter hissedarlardan e-postayı soyadları (Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 13. maddesi 2. fıkrası uyarınca imzasının kopyası) ile tamamlamalarını ve depo numarasını bildirmelerini rica eder. ———————————- —————————————————————————————————————
Noter Dr. Rupert Brix, genel kurul toplantısı sırasında temsilci ile yalnızca elektronik yani e-posta ile bir iletişimin mümkün olduğunu ve özellikle oy kullanma yetkisine sahip temsilciye telefonla ulaşılabileceğinin garantisi bulunmadığını dikkate almanızı rica eder. —————————————————————————————————————
Talepte bulunma, oy kullanma ve itirazda bulunma işlemlerinin saat kaça kadar mümkün olacağı da başkan tarafından genel kurul toplantısı esnasında kararlaştırılacaktır. ———- —————————————————————————————————————
Bu saat tahminen “genel müzakere” sonuna yakın bir saat olacaktır. ————————– —————————————————————————————————————
Genel kurul toplantısı esnasında, hissedarlardan gelen talimatların oy kullanma yetkisine sahip temsilcilere güvenli bir şekilde işlenmesi için sanal genel kurul toplantısını kısa süreliğine kesilmesinin gerekli olabileceğine işaret edilmektedir. —————————— —————————————————————————————————————
Özet olarak bugün yapılacak sanal genel kurul toplantısının seyri, şirketin internet sayfasında bilhassa COVID-19 Yönetmeliği’nin 2. maddesi 4. fıkrası ile bağlantılı olarak 3. maddesi 3. fıkrası uyarınca toplantıya katılımla ilgili örgütsel ve teknik koşullar hakkındaki bildiride açıklandığı ve belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix tarafından aktarıldığı üzere bu şekildedir. [Noter Dr. Rupert Brix tarafından yapılan açıklamaların sonu]. ——————————————————————————————————- —————————————————————————————————————
Başkan yapılan bu açıklamalara teşekkür eder. —————————————————- —————————————————————————————————————
Kendisi başkan sıfatıyla bugün yapılacak genel kurul toplantısının, şirketin internet sitesinde duyurulduğu ve noter Dr. Rupert Brix tarafından açıklandığı şekilde yapılmasının talimatını verir. ————————————————————————– —————————————————————————————————————
Başkan, katılımcı listesinin ilk oylamadan önce hazırlanmış, kendisi tarafından imzalanmış olacağını ve hissedarlara mevcudiyetin bildirileceğini duyurur.—————– —————————————————————————————————————
– 11 –
Başkan, katılımcı listesinin odada bulunan ve oy kullanma yetkisine sahip özel temsilcilere sunulacağına dikkat çeker. ————————————————————– —————————————————————————————————————
Başkan, saat on ikiyi on iki geçe, kendisine sadece birkaç sorunun ulaştığını bildirir. —–
—————————————————————————————————————
Başkan, saat on ikiyi kırk beş geçeye kadar [email protected] adresine e-posta yolu ile ulaşan son soruların cevaplandırılacağı talimatını verir. ———————
—————————————————————————————————————
Bu saatten sonra ulaşan sorular dikkate alınmayacaktır. O saate kadar ulaşan sorular yönetim kurulu tarafından cevaplandırılacaklardır. ———————————————–
—————————————————————————————————————
Başkan bunun haricinde, saat on ikiyi kırk beş geçeye kadar pay sahipleri tarafından karar alınması için son bir talepte bulunma ve de oy kullanmakla yetkili kılınan vekillere oylarını kullanma talimatı verme imkânının mevcut olduğu ve bunun sonrasında ulaşan taleplerin ya da talimatların artık dikkate alınamayacaklarına dair talimat vermiştir. —— ————————————————————————————————————— Başkan sayın hissedarları, belgeyi onaylayan Noter Dr. Rupert Brix’in şimdi gündemin iki maddesi ile ilgili karar alma önerilerini sunacağını bildirmiştir. —————————-
—————————————————————————————————————
Noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamada bulunmuştur: ————————————– —————————————————————————————————————
Gündemin 1. maddesine dair ——————————————————————–
“Yönetim Kurulu’nun, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca, ortaklığa ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya takas hakkının bağlı bulunduğu pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller çıkarmakla yetkili kılınması ile birlikte, hissedarların işbu değiştirilebilir tahvilleri satın alma haklarından hariç kılınmaları hakkında alınacak karar” ——————————— ———————————————————————————————————
Noter Dr. Rupert Brix aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:
—————————————————————————————————————
10 Temmuz 2008 tarihli 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündemin 7. maddesinde Yönetim Kurulu’nun, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi kapsamında, bilhassa paya dönüştürülebilir tahviller, teminatlı tahviller, gelire dayalı tahviller, hibrit tahviller, şirkete ait hisse senetlerinin satın alınması üzerinde satın alma ve/veya değiştirme hakları tanıyabilen kara katılım hakları olmak üzere finansal enstrümanlar ihraç etmekle yetkili kılınması kararı alınmıştır. 10 Temmuz 2008 tarihli 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında ayrıca gündemin 8. maddesinde şirkete ait esas sermayenin, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırı uyarınca, 10 Temmuz 2008 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar kapsamında, finansal araçların alacaklıları şirkete ait hisse senetlerinin satın alma ve/veya değiştirme haklarından yararlanmaları hâlinde, finansal araçların alacaklılarına dağıtılmak üzere
– 12 –
3.897.600 adede kadar nominal değere sahip olmayan, hamiline yazılı hisse senedinin (adi hisse senedi) ihraç edilmesi suretiyle 7.795.200,- Avro’ya kadar şartlı olarak artırılması hakkında bir karar almış ve buna uygun olarak esas sözleşmenin, 5. maddenin 4. fıkrasının eklenmesi suretiyle değiştirilmesini kararlaştırmıştır.——————————————— —————————————————————————————————————
4 Temmuz 2013 tarihli 15. Olağan Genel Kurul Toplantısında, gündemin 7. maddesinde Yönetim Kurulu’nun, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi kapsamında finansal enstrümanlar ihraç etmekle yeniden yetkili kılınmasına dair bir karar alınmıştır. Gündemin 8. maddesinde ise esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrası, 10 Temmuz 2008 tarihli 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında, 10 Temmuz 2008 ve 4 Temmuz 2013 tarihli Genel Kurul Toplantılarında alınan karar kapsamında, finansal araçların alacaklılarına hisse senedi ihraç edilmesi için şartlı sermayenin kullanılabilir olması yönünde değiştirilmiştir. ———————————————————————-
—————————————————————————————————————
Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca, yetkilendirme kararın alındığı tarihten itibaren sadece beş yıl boyunca geçerli olmasından dolayı, Yönetim Kurulu’nun Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi kapsamında finansal araçları ihraç etme yetkisi, 3 Temmuz 2018 tarihinde sona ermiştir. Yönetim Kurulu kendisine 10. ve 15. Olağan Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlar uyarınca tanınan yetkiden yararlanmamış olup, buna göre Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca finansal araçlar ihraç edilmemiştir. ——————————————– —————————————————————————————————————
Yönetim Kurulunun mevcut durumda, paya dönüştürülebilir tahvilleri ihraç etmesi yönünde yetkili kılınarak, cazip finansmanlara esnek ve hızlı bir şekilde ulaşacak konuma getirilmesi gerekmektedir. —————————————————————————— —————————————————————————————————————
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu bunun üzerine şirketin olağanüstü genel kurul toplantısına, 15 Ocak 2021 tarihinde aşağıdaki kararı almasını önermektedirler:
—————————————————————————————————————
a) Denetim Kurulu’nun onayı ile Yönetim Kurulu, işbu kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süre için, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca ortaklığa ait 1.350.000 adede kadar hamiline yazılı hisse senetlerinin satın alma ve/veya değiştirme haklarına sahip, toplam nominal değeri 100.000.000,– Avro’ya kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmekle yetkili kılınacaktır. ——— ———————————————————————————————————-
b) Yönetim Kurulu, satın alma ve/veya değiştirme haklarından yararlanmak amacıyla, 15 Ocak 2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısının 2. gündem maddesi uyarınca yeni oluşturulacak şartlı sermayeyi kullanabilir. ———————————-
———————————————————————————————————-
c) Paya dönüştürülebilir tahvillerin ihraç tutarı ve ihraç koşulları (bilhassa faiz oranları, vade, fiyat, dönüştürme koşulları, satın alma ve/veya değiştirme koşulları), Denetim
– 13 –
Kurulu’nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacaktır ki, bu suretle ihraç bedeli, piyasada mutat olarak kabul edilmiş finansal-matematiksel yöntemlerle ve de şirkete ait hisse senetlerinin bedeli, kabul edilen bir fiyatlandırma usulüne göre tespit edilecektir. ———————————————————————————— ———————————————————————————————————-
d) Hissedarlar, ihraç edilecek paya dönüştürülebilir tahviller üzerinde, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi 4. fıkrası uyarınca bir satın alma hakkına sahip değildirler. ————————————————————————————
Noter Dr. Rupert Brix bunun haricinde Yönetim Kurulu’nun satın alma hakkının hariç kılınması ile ilgili nedenler hakkındaki raporuna atıfta bulunmaktadır [Ek ./C4]———————————————————————————————————-
Gündemin 2. maddesine dair: ——————————————————————-
“Alacaklılara finansal araçlar (pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller) (“Şartlı Sermaye 2021”) ihracı için, 10. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesinde alınan karar uyarınca ve 15. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesi uyarınca “2008/2013 Şartlı Sermaye”nin iptal edilmesi suretiyle ortaklığın sermayesinin Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırı uyarınca şartlı olarak artırılması hakkında karar alınması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrasında bununla ilgili değişikliğin yapılması hakkında karar alınması” ———–
—————————————————————————————————————
Noter Dr. Rupert Brix öncelikle 1. madde uyarınca alınması önerilen kararda yapılan açıklamalara atıfta bulunmuştur. ———————————————————————- —————————————————————————————————————
Noter Dr. Rupert Brix bunun üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:
—————————————————————————————————————
Yönetim Kurulu, kendisine 10. ve 15. Olağan Genel Kurul Toplantılarında tanınan, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi kapsamında, bilhassa paya dönüştürülebilir tahviller, teminatlı tahviller, gelir tahvili, hibrit tahviller, şirkete ait hisse senetlerinin satın alınması üzerinde satın alma ve/veya değiştirme hakları tanıyabilen kara katılım hakları olmak üzere finansal enstrümanlar ihraç etme yetkisinden yararlanmamıştır. Buna göre, satın alma hakkına sahip olan kişiler ve 10 Temmuz 2008 tarihli 10. Olağan Genel Kurul Toplantısında kararlaştırılan ve 4 Temmuz 2013 tarihli 15. Olağan Genel Kurul Toplantısında değiştirilen şartlı sermayeye tabi olan satın alma ve/veya değiştirme hakları da mevcut olmamış ve hâlihazırda mevcut değildir. Bu nedenle, şartlı sermaye artırımına ilişkin alınan kararların yürürlükten kaldırılmasına izin verilebilir, zira bundan dolayı zaten hiç var olmayan satın alma ve/veya değiştirme haklarının uygulanması zorlaşmaz. ——————————————————————-
Yönetim Kurulu’nun Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca, ortaklığa ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya değiştirme hakkının ilişkilendirildiği paya dönüştürülebilir tahviller ihraç etmekle yeniden yetkili kılınması
– 14 –
bakımından, ilgili satın alma ve/veya değiştirme haklarının desteklenmesi amacıyla yeni bir şartlı sermaye oluşturulacaktır. ——————————————————————–
—————————————————————————————————————
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu bunun üzerine şirketin olağanüstü genel kuruluna, 15 Ocak 2021 tarihinde aşağıdaki kararı almalarını önermektedirler: —————————– —————————————————————————————————————
a) Şirketin esas sermayesi, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 159. Maddesi 2. Fıkrası 1. Satırı uyarınca, 10 Temmuz 2008 tarihli 10. Olağan Genel Kurulunun 8. gündem maddesinde ve 4 Temmuz 2013 tarihli 15. Olağan Genel Kurulunun 8. gündem maddesinde bununla ilgili alınan kararların iptal edilmesi suretiyle, Yönetim Kurulu’nun 15 Ocak 2021 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca yetkili kılınmasıyla, nominal değere sahip olmayan 1.350.000 adet (adi hisse senedi) hamiline yazılı yeni hisse senedini, paya dönüştürülebilir tahvilleri alacaklılara vermek amacıyla ihraç ederek şartlı olarak 2.700.000,– Avro’ya kadar artırılacaktır. Sermaye artırımı sadece paya dönüştürülebilir tahvillerin alacaklılarının, şirkete ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya değiştirme haklarından yararlanmaları durumunda gerçekleştirilebilir. İhraç fiyatı ve dönüştürme oranı, piyasada mutat olarak kabul edilmiş finansal-matematiksel yöntemlerle ve de şirkete ait hisse senetlerinin fiyatı ile kabul edilen bir fiyatlandırma usulüne göre tespit edilecektir. Şartlı sermaye artırımına ilişkin ihraç edilecek yeni hisse senetleri, ihraç anında borsada işlem gören paylara karşılık gelen temettü hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu’nun onayı ile gerçekleştirilecek olan şartlı sermaye artırımının diğer ayrıntılarını kararlaştırmakla yetkilidir. Denetim Kurulu, esas sözleşmede sermayenin şartlı olarak artırılmasından ileri gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkilidir (Şartlı Sermaye 2021). ——————————————- ———————————————————————————————————-
b) Ortaklığa ait esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrası, genel olarak aşağıdaki yeni metne sahip olacağı şekilde değiştirilecektir: ————————————————-
———————————————————————————————————-
“Şirketin esas sermayesi, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 159. Maddesi 2. Fıkrası 1. Satırı uyarınca, nominal değere sahip olmayan 1.350.000 adet (adi hisse senedi) hamiline yazılı yeni hisse senedini, Yönetim Kurulu’nun 15 Ocak 2021 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca yetkili kılındığı üzere, paya dönüştürülebilir tahvilleri alacaklılara vermek amacıyla ihraç ederek şartlı olarak 2.700.000,– Avro’ya kadar artırılacaktır. Sermaye artırımı sadece paya dönüştürülebilir tahvillerin alacaklılarının, şirkete ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya değiştirme haklarından yararlanmaları durumunda gerçekleştirilebilir. İhraç fiyatı ve dönüştürme oranı, piyasada mutat olarak kabul edilmiş finansal-matematiksel yöntemlerle ve de şirkete ait hisse senetlerinin fiyatı ile kabul edilen bir fiyatlandırma usulüne göre tespit edilecektir. Şartlı sermaye artırımına ilişkin ihraç
– 15 –
edilecek yeni hisse senetleri, ihraç anında borsada işlem gören paylara karşılık gelen temettü hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu’nun onayı ile gerçekleştirilecek olan şartlı sermaye artırımının diğer ayrıntılarını kararlaştırmakla yetkilidir. Denetim Kurulu, esas sözleşmede sermayenin şartlı olarak artırılmasından ileri gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkilidir (Şartlı Sermaye 2021).
————————————————————————————————————— [Noter Dr. Rupert Brix tarafından yapılan açıklamaların sonu]. ——————————– —————————————————————————————————————
Başkan on ikiyi yirmi iki geçe, Noter Dr. Rupert Brix’e yaptığı bu açıklamalar için teşekkür eder. ——————————————————————————————— —————————————————————————————————————
Başkan bunun üzerine Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Attila Doğudan’a ya da CFO Mag. Gottfried Neumeister’e, işbu iki gündem maddesini ve karar alma önerilerini gerekçelendirmeleri ricasıyla söz vermiştir. ——————————————————–
————————————————————————————————————— Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Attila Doğudan ve Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla Mag. Gottfried Neumeister, saat on ikiyi yirmi üç geçeden, on ikiyi otuz geçeye kadar gündem maddelerini ve karar alma önerilerini açıklamışlar ve gerekçelendirmişlerdir. — —————————————————————————————————————
Başkan Yönetim Kuruluna yaptıkları bu açıklamalar için teşekkür etmiştir. —————– —————————————————————————————————————
Başkan, Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun tüm gündem maddelerine ilişkin alınması önerilen kararlar hakkında yaptıkları sunumun tamamlandığını açıklamıştır. ————————————————————————————————————— Başkan bunun üzerine oy kullanmakla yetkili vekillere söz vermiş ve kendilerine vekâletname veren hissedarlar tarafından karar alma önerilerinin ulaşıp ulaşmadıklarını bildirmelerini rica etmiştir. —————————————————————————– —————————————————————————————————————
Ulaşmış olmaları durumunda başkan bunların okunmasını rica etmiştir. Ulaşmamış olmaları durumunda başkan, o ana kadar kendilerine karar alma önerilerinin ulaşmadığını onaylamalarını rica etmiştir. ————————————————————————— —————————————————————————————————————
Başkan önce Avukat Mag. Ewald Oberhammer’e (LL.M) söz vermiştir. ——————– —————————————————————————————————————
COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Mag. Ewald Oberhammer (LL.M), kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. ———————- —————————————————————————————————————
Başkan akabinde Avukat Dr. Christian Temmel’e (MBA) söz vermiştir. ——————– —————————————————————————————————————
– 16 –
COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Dr. Christian Temmel (MBA), kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. ——————————
—————————————————————————————————————
Başkan akabinde Yüksek Hukukçu Avukat Dr. Christoph Nauer’e (LL.M) söz vermiştir. —————————————————————————————————————
COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Mag. Dr. Christoph Nauer (LL.M), kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. ———————- —————————————————————————————————————
Başkan akabinde Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann’a (LL.M) söz vermiştir. ————————————————————————————————— —————————————————————————————————————
COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann (LL.M), kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. —————————————————————————————————————
Başkan, belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix’in bu açıklamaları tutanağa kaydedeceğini bildirmiştir. —————————————————————————– —————————————————————————————————————
Saat on ikiyi otuz bir geçe başkan bugünkü genel kurul toplantısının güncel mevcut sayısını aşağıdaki şekilde bildirmiştir: —————————————————————
—————————————————————————————————————
Başkan, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 117. maddesine göre tanzim edilen ve kendisi tarafından imzalanan katılımcı listesine [Ek ./1] göre, 5.462.606 adet oy kullanma hakkına sahip olan 174 hissedarın dört oy kullanma yetkisine sahip temsilci tarafından temsil edildiklerini ve genel kurulun ilan edilen gündem maddelerine dair karar yeter sayısına sahip olduğunu tespit etmiştir. ————————————————————-
—————————————————————————————————————
Başkan, katılımcı listesinin oy kullanma yetkisine sahip dört temsilciye elektronik ortamda sunulduğunu vurgulamıştır. —————————————————————-
—————————————————————————————————————
Başkan, veri koruma hukuku nedeniyle internet üzerinden yapılan bu aktarım sırasında katılımcı listesinin açıklanmadığını bildirmiştir. —————————————————
—————————————————————————————————————
Başkan, saat on ikiyi otuz iki geçe genel kurulun artık “genel müzakere”ye, yani soruların okunmasına ve cevaplandırılmasına geçildiğini duyurmuştur. ———————————-
—————————————————————————————————————
Başkan, hissedarlarca yöneltilen soruları okuyacağını ve Yönetim Kurulu’nun ilgili üyelerinin bunları cevaplandıracağını açıklamıştır.————————————————
—————————————————————————————————————
– 17 –
Başkan bunun üzerine hissedarların sorularını okumuştur. ————————————– ————————————————————————————————————— Başkan genel müzakerenin başında hissedar Mag. Yük. Müh. Robert Ottel (MBA) tarafından kendisine yöneltilen soruyu okumuş ve cevaplandırmıştır. ———————— ————————————————————————————————————— Başkan bunun üzerine hissedar Berthold Berger’in sorularını okumuştur. ——————- ————————————————————————————————————— Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Attila Doğudan, yöneltilen soruları cevaplandırmıştır. ————————————————————————————————————— Başkan hissedar Alexander Kozlik tarafından yöneltilen soruları okumuştur. ————— ————————————————————————————————————— Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla Mag. Gottfried Neumeister, yöneltilen soruları cevaplandırmıştır. —————————————————————————————- ————————————————————————————————————— Başkan hissedar Berthold Berger tarafından yöneltilen diğer soruları okumuştur. ———- —————————————————————————————————————
Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla Attila Doğudan ve Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla Mag. Gottfried Neumeister yöneltilen soruları cevaplandırmışlardır. ————————- ————————————————————————————————————— Başkan hissedar Yük. Müh. Dieter Petermichl tarafından yöneltilen soruları okumuştur. ————————————————————————————————————— Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla Mag. Gottfried Neumeister, yöneltilen soruları cevaplandırmıştır. —————————————————————————————- ————————————————————————————————————— Başkan bunun üzerine, kendisine hissedarlarca sorulan başka sorunun ulaşmadığını tespit etmiştir. —————————————————————————————————– ————————————————————————————————————— Başkan bunun üzerine saatin on ikiyi kırk sekiz geçtiğini açıklamış ve “genel müzakere”yi, yani soruların cevaplandırılmasını kapatmış ve daha önce de duyurulduğu üzere artık soruların cevaplandırılmayacağını belirtmiştir. ————————————–
—————————————————————————————————————
Başkan bir kez daha oy kullanma yetkisine sahip dört temsilciye söz vermiş ve kendilerinden o ana kadar kendilerine ulaşan talepleri okumalarını ya da kendilerine başkaca talebin ulaşmadığını teyit etmelerini rica etmiştir. ————————————– —————————————————————————————————————
Başkan önce Avukat Mag. Ewald Oberhammer’e (LL.M) söz vermiştir. ——————— —————————————————————————————————————
COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Mag. Ewald Oberhammer (LL.M), kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. ———————- —————————————————————————————————————
– 18 –
Başkan akabinde Avukat Dr. Christian Temmel’e (MBA) söz vermiştir. ——————– —————————————————————————————————————
COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Avukat Dr. Christian Temmel (MBA), kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. ——————————
—————————————————————————————————————
Başkan akabinde Yüksek Hukukçu Avukat Dr. Christoph Nauer’e (LL.M) söz vermiştir. —————————————————————————————————————
COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Yüksek Hukukçu Avukat Dr. Christoph Nauer (LL.M), kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. —————————————————————————————————————
Başkan akabinde Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann’a (LL.M) söz vermiştir. ————————————————————————————————— —————————————————————————————————————
COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrası uyarınca oy kullanma yetkisine sahip temsilci sıfatıyla Ekonomist, Yüksek Hukukçu Florian Beckermann (LL.M), kendisi tarafından temsil edilen hissedarlardan kendisine karar önerisi ulaşmadığını bildirmiştir. —————————————————————————————————————
Başkan, belgeyi onaylayan noter Dr. Rupert Brix’in bu açıklamaları tutanağa kaydedeceğini bildirmiştir. —————————————————————————– —————————————————————————————————————
Başkan saat on ikiyi kırk dokuz geçe, o andan itibaren başkaca talebin dikkate alınmayacağını belirtmiştir. —————————————————————————- —————————————————————————————————————
Başkan birinci ve ikinci gündem maddelerinin oylanmasına geçileceğini açıklamıştır. — —————————————————————————————————————
Başkan, oylama işleminin daha önce denemiş olan çıkarma yöntemi ile yapılacağı hakkında karar vermiştir. ——————————————————————————-
—————————————————————————————————————
Bu işlemde prensip itibariyle hayır oyları ve çekimser oylar sayılacak ve temsil edilen oyların toplam sayısından çıkartılacaktır. Çıkan rakam evet oylarını ortaya çıkartacaktır. —————————————————————————————————————
Oy kullanmakla yetkili kılınan dört temsilci oylama için kendilerine genel kurul toplantısının başında teslim edilen talimat kartlarını ya da oy kartlarını kullanmaktadırlar. —————————————————————————————————————
İlgili talimat kartının ya da oy kartının EBİ (Elektronik Bilgi İşlem) yönetimine girilmesi vasıtasıyla, ilgili hisse senedi sayısı kayda geçirilmektedir. ————————————- —————————————————————————————————————
EVET oylarında talimat kartlarının ya da oy kartlarının yukarı kaldırılması gerekmemektedir, zira EVET oyları çıkarma işleminden sonra bulunacaktır. —————
– 19 –
—————————————————————————————————————
Talimat kartları ya da oy kartları, daha iyi kaydedilmek üzere her zamanki gibi noter Dr. Rupert Brix tarafından sesli bir şekilde okunacaktır. ———————————————-
—————————————————————————————————————
Oylama işlemi noter Dr. Rupert Brix tarafından denetlenecek ve sayım hizmetlerinden Bay Daniel Bauer tarafından hesaplanacaktır. ——————————————————
—————————————————————————————————————
Gündemin 1. maddesine dair ——————————————————————–
“Yönetim Kurulu’nun, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca, ortaklığa ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya takas hakkının bağlı bulunduğu pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller çıkarmakla yetkili kılınması ile birlikte, hissedarların işbu değiştirilebilir tahvilleri satın alma haklarından hariç kılınmaları hakkında alınacak karar” ———————————– —————————————————————————————————————
Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından alınması önerilen kararın tam metninin, toplantının başında Noter Dr. Rupert Brix tarafından açıklandığını ve bu metnin şirketin internet sitesinde erişime sunulduğunu bildirmiştir [Ek ./C2] ————————- ————————————————————————————————————— [Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından 1. gündem maddesine ilişkin alınması önerilen kararın tam metni aşağıdaki şekildedir: ————————————————— —————————————————————————————————————
a) Denetim Kurulu’nun onayı ile Yönetim Kurulu, işbu kararın alındığı tarihten itibaren beş yıllık bir süre için, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca ortaklığa ait 1.350.000 adede kadar hamiline yazılı hisse senetlerinin satın alma ve/veya değiştirme haklarına sahip, toplam nominal değeri 100.000.000,– Avro’ya kadar paya dönüştürülebilir tahvil ihraç etmekle yetkili kılınacaktır. ——– —————————————————————————————————-
b) Yönetim Kurulu, satın alma ve/veya değiştirme haklarından yararlanmak amacıyla, 15 Ocak 2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısının 2. gündem maddesi uyarınca yeni oluşturulacak şartlı sermayeyi kullanabilir. ——————————-
—————————————————————————————————-
c) Paya dönüştürülebilir tahvillerin ihraç tutarı ve ihraç koşulları (bilhassa faiz oranları, vade, fiyat, dönüştürme koşulları, satın alma ve/veya değiştirme koşulları), Denetim Kurulu’nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacaktır ki, bu suretle ihraç bedeli, piyasada mutat olarak kabul edilmiş finansal-matematiksel yöntemlerle ve de şirkete ait hisse senetlerinin bedeli, kabul edilen bir fiyatlandırma usulüne göre tespit edilecektir. ————————————————————— —————————————————————————————————-
d) Hissedarlar, ihraç edilecek paya dönüştürülebilir tahviller üzerinde, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi 4. fıkrası uyarınca bir satın alma hakkına sahip değildirler. ————————————————————————————
– 20 –
—————————————————————————————————————
Başkan bunun üzerine, Noter Dr. Rupert Brix tarafından toplantının başında okunan ve internet sayfasında erişime sunulan ve genel kurul tarafından, Yönetim Kurulu’nun Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca, çıkartılacak dönüştürülebilir tahvillerle ilgili hissedarların yasal satın alma haklarının hariç kılınması hakkında alınan kararla birlikte, şirketin hisse senetlerinin satın alma ve/veya değiştirme haklarıyla bağlantılı olarak, dönüştürülebilir tahviller çıkartmakla yetkili kılınması hakkında alınması önerilen kararı oylamaya sunmuştur. —————————————–
—————————————————————————————————————
Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 128. maddesi 1. fıkrası kapsamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: ——————- —————————————————————————————————————
EVET oyları: ——————————————————————————- 4.945.912
(dört milyon dokuz yüz kırk beş bin dokuz yüz on iki) ——————————————-
[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %90,54’üne tekabül etmektedir] ——————–
HAYIR oyları: ——————————————————————————– 516.539
(beş yüz on altı bin beş yüz otuz dokuz) ————————————————————-
[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %9,46’sına tekabül etmektedir] ———————
Çekimser oylar: 155 (yüz elli beş) ——————————————————————-
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / ———————————————–
Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ————————————————— 5.462.451
(beş milyon dört yüz altmış iki bin dört yüz elli bir) ———————————————-
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ————————— %56,06
(yüzde elli altı virgül sıfır altı) ————————————————————————-
—————————————————————————————————————
Başkan, oylamaya sunulan talebin gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini ve genel kurulun talebe uygun olarak Yönetim Kurulu’nun, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca ortaklığa ait 1.350.000 adede kadar hamiline yazılı hisse senetlerinin satın alma ve/veya değiştirme haklarına sahip, toplam nominal değeri 100.000.000,– Avro’ya kadar paya dönüştürülebilir tahvili ihraç etmekle yetkili kılındığını, satın alma ve/veya değiştirme haklarından yararlanmak amacıyla, 2. gündem maddesi uyarınca yeni oluşturulacak şartlı sermayeyi kullanabileceği ve paya dönüştürülebilir tahvillerin ihraç tutarı ve ihraç koşullarının Denetim Kurulu’nun onayı ile Yönetim Kurulu tarafından kararlaştırılacağına karar verildiğini tespit etmiştir. —-
—————————————————————————————————————
Gündemin 2. maddesine dair: ——————————————————————-
“Alacaklılara finansal araçlar (pay senetleri ile değiştirilebilir tahviller) (“Şartlı Sermaye 2021”) ihracı için, 10. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesinde alınan karar uyarınca ve 15. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesi uyarınca
– 21 –
“2008/2013 Şartlı Sermaye”nin iptal edilmesi suretiyle ortaklığın sermayesinin Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırı uyarınca şartlı olarak artırılması hakkında karar alınması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrasında bununla ilgili değişikliğin yapılması hakkında karar alınması” ————
—————————————————————————————————————
Başkan, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu tarafından alınması önerilen kararın tam metninin, toplantının başında Noter Dr. Rupert Brix tarafından açıklandığını ve bu metnin şirketin internet sitesinde erişime sunulduğunu bildirmiştir [Ek ./C2] ————————- ————————————————————————————————————— [Yönetim Kurulu ve Gözetim Kurulu tarafından 2. gündem maddesine ilişkin alınması önerilen kararın tam metni aşağıdaki şekildedir: ————————————————— —————————————————————————————————————
a) Şirketin esas sermayesi, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 159. Maddesi 2. Fıkrası 1. Satırı uyarınca, 10 Temmuz 2008 tarihli 10. Olağan Genel Kurulunun 8. gündem maddesinde ve 4 Temmuz 2013 tarihli 15. Olağan Genel Kurulunun 8. gündem maddesinde bununla ilgili alınan kararların iptal edilmesi suretiyle, Yönetim Kurulu’nun 15 Ocak 2021 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca yetkili kılınmasıyla, nominal değere sahip olmayan 1.350.000 adet (adi hisse senedi) hamiline yazılı yeni hisse senedini, paya dönüştürülebilir tahvilleri alacaklılara vermek amacıyla ihraç ederek şartlı olarak 2.700.000,– Avro’ya kadar artırılacaktır. Sermaye artırımı sadece paya dönüştürülebilir tahvillerin alacaklılarının, şirkete ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya değiştirme haklarından yararlanmaları durumunda gerçekleştirilebilir. İhraç fiyatı ve dönüştürme oranı, piyasada mutat olarak kabul edilmiş finansal-matematiksel yöntemlerle ve de şirkete ait hisse senetlerinin fiyatı ile kabul edilen bir fiyatlandırma usulüne göre tespit edilmelidir. Şartlı sermaye artırımına ilişkin ihraç edilecek yeni hisse senetleri, ihraç anında borsada işlem gören paylara karşılık gelen temettü hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu’nun onayı ile gerçekleştirilecek olan şartlı sermaye artırımının diğer ayrıntılarını kararlaştırmakla yetkilidir. Denetim Kurulu, esas sözleşmede sermayenin şartlı olarak artırılmasından ileri gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkilidir (Şartlı Sermaye 2021). —————————————- —————————————————————————————————-
b) Ortaklığa ait esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrası, genel olarak aşağıdaki yeni metne sahip olacak şekilde değiştirilecektir: ———————————————–
———————————————————————————————————-
“Şirketin esas sermayesi, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 159. Maddesi 2. Fıkrası 1. Satırı uyarınca, nominal değere sahip olmayan 1.350.000 adet (adi hisse senedi) hamiline yazılı yeni hisse senedini, Yönetim Kurulu’nun 15 Ocak 2021 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar uyarınca yetkili kılındığı üzere, paya dönüştürülebilir tahvilleri alacaklılara vermek amacıyla ihraç ederek şartlı olarak
– 22 –
2.700.000,– Avro’ya kadar artırılacaktır. Sermaye artırımı sadece paya dönüştürülebilir tahvillerin alacaklılarının, şirkete ait hisse senetleri üzerinde satın alma ve/veya değiştirme haklarından yararlanmaları durumunda gerçekleştirilebilir. İhraç fiyatı ve dönüştürme oranı, piyasada mutat olarak kabul edilmiş finansal-matematiksel yöntemlerle ve de şirkete ait hisse senetlerinin fiyatı ile kabul edilen bir fiyatlandırma usulüne göre tespit edilmelidir. Şartlı sermaye artırımına ilişkin ihraç edilecek yeni hisse senetleri, ihraç anında borsada işlem gören paylara karşılık gelen temettü hakkına sahiptirler. Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu’nun onayı ile gerçekleştirilecek olan şartlı sermaye artırımının diğer ayrıntılarını kararlaştırmakla yetkilidir. Denetim Kurulu, esas sözleşmede sermayenin şartlı olarak artırılmasından ileri gelen değişiklikleri kararlaştırmakla yetkilidir (Şartlı Sermaye 2021).————
—————————————————————————————————————
Başkan bunun üzerine, Noter Dr. Rupert Brix tarafından toplantının başında okunan ve internet sayfasında erişime sunulan ve genel kurul tarafından, alacaklılara finansal araçlar (paya dönüştürülebilir tahviller) (“Şartlı Sermaye 2021”) ihracı için, 10. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesinde alınan karar ve 15. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesi uyarınca “2008/2013 Şartlı Sermaye”nin iptal edilmesi suretiyle ortaklığın sermayesinin Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 159. maddesi 2. fıkrası 1. satırı uyarınca, şartlı olarak artırılması hakkında karar alınması ve esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrasında bununla ilgili değişikliğin yapılması hakkında karar alınması hakkında alınması önerilen kararı oylamaya sunmuştur. —————————————————–
—————————————————————————————————————
Oylamanın gerçekleştirilmesinden ve oylama sonucunun Bilgi İşlem destekli olarak tespit edilmesinden sonra başkan, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 128. maddesi 1. fıkrası kapsamında oylamanın sonucunu aşağıdaki şekilde duyurmuştur: ——————- —————————————————————————————————————
EVET oyları: ——————————————————————————- 4.945.912
(dört milyon dokuz yüz kırk beş bin dokuz yüz on iki) ——————————————-
[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %90,54’üne tekabül etmektedir] ——————–
HAYIR oyları: ——————————————————————————– 516.539
(beş yüz on altı bin beş yüz otuz dokuz) ————————————————————-
[Kullanılan oyların yuvarlanmış olarak %9,46’sına tekabül etmektedir] ———————
Çekimser oylar: 155 (yüz elli beş) ——————————————————————-
Geçerli oy olarak verilen hisse senetlerinin sayısı / ———————————————–
Kullanılan toplam geçerli oy sayısı: ————————————————— 5.462.451
(beş milyon dört yüz altmış iki bin dört yüz elli bir) ———————————————-
İşbu oylar vasıtasıyla temsil edilen esas sermayenin payı: ————————— %56,06
(yüzde elli altı virgül sıfır altı) ————————————————————————-
—————————————————————————————————————
Başkan, oylamaya sunulan talebin gereken oy çoğunluğu ile kabul edildiğini ve bunun üzerine genel kurulun talebe uygun olarak 10 Temmuz 2008 tarihli 10. Olağan Genel
– 23 –
Kurulun 8. gündem maddesinde alınan karar ve 4 Temmuz 2013 tarihli 15. Olağan Genel Kurulun 8. gündem maddesi uyarınca “2008/2013 Şartlı Sermaye’nin iptal edilmesi suretiyle ortaklığın sermayesinin Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 159. Maddesi 2. Fıkrası 1. Satırı uyarınca, nominal değere sahip olmayan 1.350.000 adet (adi hisse senedi) hamiline yazılı yeni hisse senedini, paya dönüştürülebilir tahvilleri (“Şartlı Sermaye 2021”) alacaklılara vermek amacıyla ihraç ederek şartlı olarak 2.700.000,– Avro’ya kadar artırılması hakkında karar alındığını ve esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrasında bununla ilgili değişikliğin yapılması hakkında karar verildiğini tespit etmiştir. ————————————————————————————————————— —————————————————————————————————————
Başkan, bugünkü olağanüstü genel kurul toplantısına ait gündemin tamamlandığını tespit etmiştir. ————————————————————————————————————— Başkan, oylama sonuçlarının şirketin ana sayfasında yayınlanacağını duyurmuştur.——-
————————————————————————————————————— Başkan bugünkü genel kurul toplantısını internet üzerinden takip eden tüm hissedarlara teşekkür etmiş ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını saat on ikiyi elli yedi geçe kapatmıştır. ———————————————————————————————–
—————————————————————————————————————
Ben, işbu belgeyi onaylayan noter ——————————————————————-
a) Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 117. maddesi uyarınca COVID-19 Yönetmeliği’nin 3. maddesi 4. fıkrasına göre oy kullanma yetkisine sahip dört temsilci tarafından temsil edilen hissedarlara ait listenin (katılımcı listesi), Ek ./1, genel kurulda hazır bulunanların bildirildiği saatten, genel kurulun sonuna kadar teşhir edildiğini, ——————————————————————————–
b) her oylamadan sonra başkan tarafından oylamanın sonucunun ilan edildiğini ve alınan karara ilişkin içeriğin tespit edildiğini, ———————————————
c) oylama sonuçlarının, başkanın tespitlerine tekabül ettiğini, —————————-
d) başkan tarafından ilan edilen oylama sonuçlarına göre, bugünkü genel kurulda alınan tüm kararların Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 121. maddesi 2. fıkrası ve esas sözleşmenin 19. maddesi 3. fıkrasına göre salt oy çokluğuna ulaştığını, —————————————————————————————–
e) ayrıca yönetim kurulunun, gündemin birinci maddesine dair Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 174. maddesi uyarınca, satın alma hakkının hariç kılınması suretiyle, paya dönüştürülebilir tahviller ihraç etmekle ve gündemin ikinci maddesine dair sermayenin şartlı olarak artırmakla ve gündemin ikinci maddesine dair esas sözleşmenin 5. maddesi 4. fıkrasında değişiklik yapmakla, Avusturya Anonim Şirketler Kanunu’nun 146. maddesi 1. fıkrası, 153. maddesi 3. fıkrası, 160. maddesi 1. fıkrası ve 174. maddesi 1. fıkrası ve esas sözleşmenin 19. maddesi 3. fıkrası uyarınca, kararın alındığı anda temsil edilen esas sermayenin en az dörtte üçü olan, gereken nitelikli sermaye çoğunluğu ile yetkili kılındığınına dair bir karara varıldığını , ——————————————————————————
– 24 –
f) bu nedenle bugün düzenlenen genel kurulda alınan tüm kararların, yasalara ve esas sözleşemeye ilişkin çoğunluk gereksinimi ile alındığını ve —————————-
g) genel kurulda alınan hiçbir karara karşı tutanağa, hazır bulunan bir hissedardan veya bir hissedar vekilinden itirazın geçirilmediğini ————————————
tespit etmiş bulunmaktayım. ————————————————————————–
—————————————————————————————————————
Bunun üzerine işbu tutanak benim, Noter Doktor Rupert Brix tarafından tanzim edilmiş ve başkan Dr. Andreas Bierwirth ve benim tarafımdan imzalanmıştır. ———————–
Dr. Andreas Bierwirth
Başkan

Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907587