DOCO: Do & Co 100 Milyon Euro Tahvil Haberi!

DOCO: Do & Co 100 Milyon Euro Tahvil Haberi!

21 Ocak 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

DOCO: DO & CO Aktiengesellschaft, toplam anapara tutarı 100 milyon Euro’ya varan 2026 vadeli dönüştürülebilir tahvilleri tedavüle çıkartacağını duyurdu. Firma tarafından açıklanan duyuru hakkında gerekli bilgi haberimiz devamında verilmiştir. DO & CO Aktiengesellschaft kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

DOCO: Do & Co 100 Milyon Euro Tahvil Haberi!

Şirket tarafından yapılan açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verilmiştir:

“ DO & CO Aktiengesellschaft, vadesi 2026 yılında dolacak, toplam nominal değeri 100 milyon Avro’ya kadar paya dönüştürülebilir tahvillerin tedavüle çıkartılacağını duyurmaktadır.

  • 100 milyon Avro’ya kadar ihraç tutarı
  • Kuponlu tahvil: %1,50-2,00
  • Dönüşüm primi: %30,00-35,00
  • Vade: 5 yıl
  • Paya dönüştürülebilir tahvillerin tedavüle çıkartılmasından elde edilen net gelir, şirketin organik ve inorganik olarak daha da gelişmesi ve DO & CO Grubu’nun likiditesini korumak için kullanılacaktır.

Viyana, 21 Ocak 2021 – DO & CO Aktiengesellschaft (“Şirket”) yönetim kurulu bugün denetim kurulunun onayı ile Ocak 2026’ya kadar vadeli toplam anapara tutarı 100 milyon Avro’ya kadar paya dönüştürülebilir teminatsız tahvili (“Paya Dönüştürülebilir Tahviller”) tedavüle çıkartma kararı almıştır.

Paya dönüştürülebilir tahvillerin tedavüle çıkartılmasından elde edilen net gelir, şirketin organik ve inorganik olarak daha da gelişmesi ve DO & CO Grubunun likiditesini korumak için kullanılacaktır. Toplam anapara tutarı 100 milyon Avro’ya kadar olan ve paya dönüştürülebilir tahvil başına 100.000 Avro değerindeki dönüştürülebilir tahviller, Şirketin nominal değeri olmayan yeni ihraç edilecek veya mevcut adi pay senetlerine (“Adi Pay Senetleri”) dönüştürülebileceklerdir veya Tahvillerin Şartları ve Koşulları bölümünde detaylı anlatıldığı üzere, olağandışı durumlarda nakit olarak geri ödenebileceklerdir.

Şirket böyle bir dönüşümü gerçekleştirmek amacıyla, ihraçtan sonra Şirketin esas sermayesinin yaklaşık %12,17’sine tekabül edecek 1.350.000 adede kadar yeni pay senedi ihraç edebilir. Şirket paya dönüştürülebilir tahvil ihracı için, 15 Ocak 2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında, ihraç edilen paya dönüştürülebilir tahviller üzerinde hissedarların satın alma haklarının hariç kılınmasını öngören kararı kullanmaktadır.

Paya dönüştürülebilir tahviller, toplam anapara değerinin %100’ü oranında tedavüle çıkartılacak ve itfa edileceklerdir. Dönüşüm primi, 21 Ocak 2021 tarihinde Viyana Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören adi pay senetlerinin hacim ağırlıklı ortalama fiyatı (VWAP) olarak tanımlanan ve paya dönüştürülebilir tahvil ile ilgili satış başlangıcı ve tespit edilen fiyat arasında tekabül eden referans fiyatının %30,0 ila %35,0 üzerindedir. Bu kapsamda altı ayda bir ödemeli yıllık %1,50 ila 2,00 arası bir kuponlu tahvil ödeme beklentisi bulunmaktadır.

Paya dönüştürülebilir tahvillerin nihai ihraç koşullarının, ayrı bir bildiri yoluyla bugün ilerleyen saatlerde açıklanması beklenmektedir. Paya dönüştürülebilir tahvillerin valör tarihi (“Valör”), tahminen 28 Ocak 2021 tarihinde ya da bu tarih civarında gerçekleşecektir. Valörün ardından Şirket, paya dönüştürülebilir tahvillerin Viyana menkul kıymet piyasasında, Menkul Kıymetler Borsası’nın çok taraflı bir işlem görme sistemine dâhil edilmesini sağlamayı planlamaktadır. ”