DMSAS: Demisaş Döküm Gelir Tablosu Kar Yazdı

DMSAS: Demisaş Döküm Gelir Tablosu Kar Yazdı

24 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

DMSAS: Demisaş Döküm gelir tablosu kar yazdı! Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu incelendiğinde; 431 milyon TL’yi aşkın ciro yaptığı ve bahse konu dönemi net 15 milyon 417 bin 529 lira 70 kuruş kar ile kapattığı görülüyor. Firmanın gelir tablosu haberimiz devamında detaylı olarak verilmiştir, incelenebilir. Ayrıca Demisaş Döküm kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DMSAS: Demisaş Döküm Gelir Tablosu Kar Yazdı

Demisaş Döküm’ün gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

dmsas-demisas-dokum-gelir-tablosu-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

Yukarıda görülen Demisaş Döküm Emaye Mamülleri Sanayi Anonim Şirketi gelir tablosunda dönem karı 19,5 milyon TL (takribi) olarak gerçekleşmiştir. Yasal yükümlülükler bahse konu miktardan düşüldüğünde şirketin net karı söz konusu dönem için yaklaşık 15,5 milyon Türk Lirası seviyesinde olmuştur.

Şirketin gelir tablosu detaylı şekilde incelendiğinde brüt satış gelirinin takribi 75 milyon Türk Lirası seviyesinde gerçekleştiği; yaklaşık 33 milyon Türk Lirası seviyesindeki faaliyet giderleri düşüldüğünde ise 42,5 milyon Türk Lirası civarında faaliyet geliri elde edildiği görülmektedir.

Yine tabloda görüldüğü üzere şirketin finansman giderleri yaklaşık 34 milyon Türk Lirası, olağan dışı gider ve zararları takribi 8 milyon Türk Lirası ve diğer faaliyetlerden olağan gider ve zarar ise 4 milyon Türk Lirası civarında gerçekleşmiştir.


Faydalanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910539