DITAS: Ditaş Doğan Gelir Tablosu 12 Milyon TL Kar Yazdı

DITAS: Ditaş Doğan Gelir Tablosu 12 Milyon TL Kar Yazdı

2 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

DITAS: Ditaş Doğan gelir tablosu 12 milyon TL kar yazdı! Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 11.897.853,61 TL gelir kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Ditaş Doğan Yedek Parça kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DITAS: Ditaş Doğan Gelir Tablosu 12 Milyon TL Kar Yazdı

Ditaş’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

ditas-ditas-dogan-gelir-tablosu-12-milyon-tl-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu-ne-kadar

Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre düzenlenmemiştir.

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş.

01.01.2020 – 31.12.2020 GELİR TABLOSU

GELİR TABLOSU KALEMLERİ 01.01.2020 – 31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 140.129.245,89
1-Yurtiçi Satışlar 55.687.092,56
2-Yurtdışı Satışlar 80.576.481,43
3-Diğer Gelirler 3.865.671,90
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -1.584.941,24
1-Satış İadeleri (-) -253.615,44
2-Satış İskontoları (-) -176.620,58
3-Diğer indirimler (-) -1.154.705,22
NET SATIŞLAR 138.544.304,65
C-SATIŞLARIN MALİYETİ -102.692.259,73
1-Satılan Mam.Maliyeti (-) -102.323.255,27
2-Satılan Tic.Mal. Maliyeti (-) -212.342,44
4-Diğer Satış.Maliyeti (-) -156.662,02
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 35.852.044,92
D-FAALİYET GİDERLERİ (-) -22.114.679,74
1-Araştırma Geliştirme Giderleri -1.895.159,40
2-Paz.Sat. ve Dağıtım Giderleri -9.237.284,98
3-Genel Yönetim Giderleri -10.982.235,36
FAALIYET KARI VEYA ZARARI 13.737.365,18
E-DİĞER FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR 10.861.618,56
3-Faiz Geliri 44.586,44
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 13.000,00
7-Kambiyo Karları 9.393.217,79
8-Reeskont Faiz Geliri
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 1.410.814,33
F-DİĞER FAAL.OLAĞAN GİD. VE ZARARLAR (-) -3.654.648,74
2-Karşılık Giderleri (-)
4-Kambiyo Zararları (-) -3.565.546,96
5-Reeskont Faiz Gideri (-)
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -89.101,78
G-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -6.718.333,26
1-Kısa Vad. Borçlanma Giderleri (-) -6.718.333,26
OLAĞAN KARI VEYA ZARARI 14.226.001,74
H-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 185.328,19
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 26.050,43
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 159.277,76
I-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR(-) -2.513.476,32
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar -1.997.429,93
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) -87.019,26
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar -429.027,13
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 11.897.853,61
Dönem Net Karı/Zararı
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KÂRI VEYA ZARARI 11.897.853,61


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910423