Devletten Hayvancılara Hibe Desteği!

Devletten Hayvancılara Hibe Desteği!

4 Mart 2017 0 Yazar: Emine Zaman

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ilgili tebliğine göre bazı illerde, koyun ve keçi işletmelerine ve damızlık erkek hayvan alımı yatırımlarına hibe desteği sağlanacak. DAP (Doğu Anadolu Projesi), GAP (Güney Doğu Anadolu Projesi), DOKAP (Doğu Karadeniz Projesi) ve KOP (Konya Ovası Projesi) kapsamında bulunan illerde damızlık erkek hayvan alımı yatırımı ve koyun- keçi işletmeleri yatırımlarına hibe desteği sağlanacak.

Konu ile ilgili tebliğ, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlgili tebliğe göre koyun ve keçi işletmeleri inşaat yapımı hususunda ve damızlık erkek hayvan projelerinde destek verilecek.

Hayvancılık Hibe Desteği İçin Başvuru Koşulları

Hibe miktarı, belirlenen azami limiti geçmeyecek şekilde, inşaat yapımı için gerekli olan likiditenin yüzde 50’si kadar olacak. Tebliğde belirtilen destekleme kapsamında, hali hazırda bulunan ahır veya ağıl tadilatları yahut yeni yapılacak olan ahır ve ağıllar bulunmaktadır. Yeni yapılacak olan ahır ve ağıllar kapalı, açık ya da yarı açık olabilecektir. Damızlık sığır alımı projelerinde ise hibe desteği, yine belirlenen maksimum tutarı aşmayacak şekilde, hayvan alımı için gereken meblağın yüzde 80’i kadar olacaktır.

Hibe desteği, damızlık boğa, damızlık koç- teke alımı yatırımları dahilinde sağlanabilmektedir. Bahse konu inşaat yapımı ve damızlık koç ve teke alımı destekleri GAP, DOKAP, KOP ve DAP dahilindeki illerde; damızlık boğa alımı yatırımı hibe desteği ise DOKAP, DAP ve GAP kapsamındaki illerde yapılacaktır.

Bakanlığın söz konusu hibe desteklerinden Bakanlık Türkvet sistemine kayıtlı olan ve Koyun Keçi Kayıt Sistemi’nde kaydı bulunan minimum 10 maksimum 49 adet anaç sığır yahut asgari 100 azami 200 baş anaç koyun veya keçi kapasitesi bulunanlar yararlanabilecektir. Buna ek olarak hibe desteğinden faydalanmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin başvuru tarihinden en az 1 yıl öncesinde söz konusu sisteme kaydedilmiş aktif işletmesi bulunması gerekmektedir.