Demir Perde Nedir Demir Perde Ülkeleri Kimlerdir?

Demir Perde Nedir Demir Perde Ülkeleri Kimlerdir?

16 Mart 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Bahçe vb. gibi işlerde demirden imal edilen, perde şeklinde iki bölgeyi birbirinden ayırmaya yarayan araca demir perde denildiği gibi; “demir perde” tabiri siyasi olarak da çok bilinen ve kullanılan bir ibaredir. Yazımızda “demir perde” tabirinin somut anlamını değil, siyasi literatürde geçen soyut anlamını irdeleyeceğiz. Demir perde nedir ve demir perde ülkeleri kimlerdir soruları başta olmak üzere yazımızın devamında demir perde hakkında pek çok sorunun cevabını bulabilirsiniz.

İkinci Dünya Savaşı sona erdikten sonra, dünya genelinde büyük değişimler yaşandı. Bu değişimlerin odak noktası ise, savaşın başlangıç alanı olan Avrupa’da meydana geldi. İkinci Dünya Savaşı’nın sona erdiği 1945 yılından sonra Avrupa adeta iki bölüme ayrılmıştır. Demir perdenin fiziki olarak ortaya çıkması için de pek çok ülkede çeşitli duvarlar örülmüştür. Almanya’yı Doğu Almanya ve Batı Almanya şeklinde ikiye ayıran Berlin Duvarı da bunlardan biridir.

Demir Perde Ülkeleri Kimlerdir? Demir Perde Ülkeleri Hangileri?

Demir Perdenin doğu bloğu, o dönemin en önemli devletlerinden olan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği öncülüğünde hareket etmiştir. Demir perde ülkeleri tabiri kullanıldığında da genellikle SSCB öncülüğündeki ülkeler kast edilir. Bu ülkeler; SSCB, Doğu Almanya, Polonya, Bulgaristan, Macaristan, Çekoslavakya ve Romanya gibi ülkelerdir. Bunun yanı sıra SSCB’nin 90’lı yılların hemen başında dağılması ile SSCB’den ayrılan pek çok ülke de dönemin Demir Perde ülkeleri arasında sayılabilir. Beyaz Rusya, Estonya vb. gibi ülkeler bu ülkelere örnek olarak verilebilir.

Demir Perdenin birbirinden ayırdığı doğu ve batı bloğu ülkelerinden batı bloğunda yer alan ülkeler ise; Batı Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya gibi ülkeler olmuştur. Kıta Avrupası’na binlerce kilometre uzaklıkta olmasına rağmen; Amerika Birleşik Devletleri batı bloğunun liderliğini yapmıştır diyebiliriz.

Demir Perde Ne Zaman Dağıldı? Demir Perde Ne Zaman Kalktı?

Demir Perde, Doğu Bloğu ülkelerinden Polonya’da başlayan hoşnutsuzluk sonrasında, ülkelerin bir bir bloktan ayrılmaya başlamasıyla çatırdamıştır. 1990’lı yılların başında SSCB’nin dağılması ile Demir Perde resmen ortadan kalkmıştır. Demir Perde’nin ortadan kalkması ile Avrupa’daki ülkelerin hemen hepsi daha liberal politikalar belirlemeye başlamıştır.

Türkiye ve Demir Perde!

1945 yılından 1991 yılına kadar hem fiili hem de psikolojik olarak yer alan Demir Perde Türkiye’yi de hem ekonomik hem de siyasi olarak etkilemiştir. Zira komşularından Bulgaristan’ın doğu bloğunda, Yunanistan’ın batı bloğunda yer alması; Kuzey’de güçlü bir SSCB’nin doğu bloğunun önderliğini yapması ve NATO müttefiklerinin başta ABD olmak üzere batı bloğunun liderliğini üstlenmesi Türkiye’nin bu süreçte pozisyon almasını zorlaştırmıştır. 46 yıl boyunca bu noktada denge siyaseti yürütmeye gayret gösteren Türkiye, bahse konu yıllarda pek çok ekonomik ve siyasi çalkantılar da yaşamıştır. Genel olarak Batı bloğu ülkelerine yakın duran Türkiye; bunun yanı sıra doğu bloğu ülkeleri ile ipleri tamamen koparmamıştır. Demir Perde Nedir Demir Perde Ülkeleri haberi akabinde; Türkiye’nin yaşadığı ekonomik krizlere de buradan göz atabilirsiniz.