DARDL: Dardanel’den Bedelli Sermaye Artırımı Kararı

DARDL: Dardanel’den Bedelli Sermaye Artırımı Kararı

2 Haziran 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

DARDL: Dardanel’den bedelli sermaye artırımı kararı… Dardanel Önentaş Gıda Sanayi Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; 53.281.753.-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak 586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesi kararı alındığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Dardanel sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

DARDL: Dardanel’den Bedelli Sermaye Artırımı Kararı

Dardanel’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 01.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

– Şirketimizin Esas sözleşmesinin Kayıtlı Sermaye başlıklı maddesi kapsamında 595.000.000.- Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 53.281.753.-Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle 532.817.530 Türk Lirası tutarında artırılarak 586.099.283 Türk Lirasına yükseltilmesine,

– Artırılan 532.817.530 Türk Liralık sermayeyi temsil eden payların hamiline olarak ihracına, ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına, yeni pay alma haklarının nominal değerden kullandırılmasına,

– Yeni pay alma hakkı kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

– Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasasında oluşacak fiyattan halka arz edilmesine,

– Sermaye artırımının tamamlanması ile sağlanacak fonun 6 milyon Euro’ya tekabül eden kısmı ile Yunanistan’da varlıkları devralınacak Kallimanis şirketinin borçlusu olduğu mali kurumlardan yapacağımız alacak devir satın alma işleminde kullanılmasına, kalan meblağın ise finansal borçlarımızın kapatılmasında kullanılmasına (böylece şirketimizin finansman faiz ve kur maliyetlerinden kurtarılarak kar dağıtabilir hale getirilmesi sağlanacaktır),

– Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu ve diğer merciiler nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin yürütülmesine,

karar verilmiştir.

Kamuoyumuza saygı ile duyurulur. ”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939432