DAPGM: DAP Nişantaşı ve DAP Ormanköy Birleşiyor

DAPGM: DAP Nişantaşı ve DAP Ormanköy Birleşiyor

28 Eylül 2022 0 Yazar: Emine Zaman

DAPGM: DAP Nişantaşı ve DAP Ormanköy birleşiyor… Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’den yapılan açıklamada; Şirketin %100 İştiraki olan Dap Nişantaşı Koru İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ve DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat San. ve Tic. A.Ş. ile kolay birleşme usulüne göre birleşme işlemi başlatılmasına yönelik olarak şirket yönetim kurulunca karar alındığı deklare edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca diğer hisse haberleri için de buraya göz atılabilir.

DAPGM: DAP Nişantaşı ve DAP Ormanköy Birleşiyor

Konu hakkında Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Dap Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. Yönetim Kurulu Şirket merkezinde toplanarak;

  1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) ilgili hükümleri ve SPK’nın II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği (“Tebliğ”) çerçevesinde, DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin ve Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin sahip olduğu tüm varlık ve yükümlülüklerin bir bütün halinde kayıtlı değerleri üzerinden devralınarak tasfiyesiz infisahı suretiyle, Şirketimizin DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş ile birleşmesine,
  2. Birleşme işleminde 30.06.2022 tarihli finansal tabloların esas alınmasına,
  3. DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin ve Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin sermayelerini temsil eden payların ve oy haklarının tamamının halihazırda Şirketimize ait olması ve Şirketimizin sermayesinde bir değişiklik meydana gelmeyecek olması nedeniyle, Türk Ticaret Kanunu’nun 155 ve 156. maddeleri ile Tebliğ’in 13. maddesi kapsamında;

‒ Birleşme işleminin kolaylaştırılmış şekilde yapılmasına,

‒ Bağımsız denetim raporu, uzman kuruluş raporu ve birleşmeye ilişkin Yönetim Kurulu raporu hazırlanmamasına,

‒ TTK’nın 149. maddesinde düzenlenen inceleme hakkının tanınmamasına,

‒ Birleşme sözleşmesinin Şirketimiz genel kurulunun onayına sunulmamasına ve

‒ SPK’nın II-23.3 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nin 15. maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi uyarınca ayrılma hakkı doğmadığından birleşme işleminde ayrılma hakkı kullandırılmamasına,

  1. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 20. maddesinin 1. fıkrasının (b) bendi uyarınca, Şirketimizin DAP Ormanköy Çekmeköy İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin ve Dap Nişantaşı Koru İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin tahakkuk etmiş ve edecek vergi borçlarını ödeyeceğinin ve diğer ödevlerini yerine getireceğinin, birleşme sebebiyle verilecek olan kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek bir taahhütname ile taahhüt edilmesine,
  2. Yukarıda sayılan işlemler ile ilgili olarak hazırlanan 26.09.2022 tarihli Birleşme Sözleşmesi’nin kabul edilmesine,
  3. Yukarıda sayılan işlemler için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan ve ilgili diğer kurumlardan izin alınmasına,

katılanların oybirliği ile karar vermiştir. ”