DAGI: Dagi Giyim 12,7 Milyon TL Zarar Açıkladı

DAGI: Dagi Giyim 12,7 Milyon TL Zarar Açıkladı

8 Ağustos 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

DAGI: Dagi Giyim 12,7 milyon TL zarar açıkladı… Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; 2021 yılı ilk 6 aylık döneminde şirketin net -12.713.383 TL zarar kaydettiği görüldü. Haberimiz devamında şirketin açıkladığı finansal tablo yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca DAGI haberleri için de buraya göz atılabilir.

DAGI: Dagi Giyim 12,7 Milyon TL Zarar Açıkladı

Dagi Giyim’den açıklanan finansal durum tablosu aşağıdaki gibidir:

Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem Önceki Dönem
VARLIKLAR Not 30 Haziran 2021 31 Aralık 2020
Dönen Varlıklar
Nakit ve Nakit Benzerleri 3 14.737.302 18.610.677
Finansal Yatırımlar — —
Ticari Alacaklar 38.296.770 18.468.266
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 5-6 — —
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar 6 38.296.770 18.468.266
Diğer Alacaklar 2.340.487 937.925
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5-7 1.730.971 509.150
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 609.516 428.775
Stoklar 8 73.837.605 61.889.449
Peşin Ödenmiş Giderler 12.140.713 1.039.821
Diğer Dönen Varlıklar 1.455.177 1.624.011
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR 142.808.054 102.570.149
Duran Varlıklar
Diğer Alacaklar 193.134 177.468
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 5-7 — —
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 7 193.134 177.468
Kullanım Hakkı Varlıkları 10 65.405.350 50.843.998
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 9 9.607.941 16.835.916
Maddi Duran Varlıklar 10 150.537.729 143.606.240
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 11 727.088 697.424
Peşin Ödenmiş Giderler 19.053 —
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 226.490.295 212.161.046
TOPLAM VARLIKLAR 369.298.349 314.731.195

Sınırlı
Denetimden Geçmiş
Bağımsız
Denetimden Geçmiş
Cari Dönem Önceki Dönem
KAYNAKLAR Not 30 Haziran 2021 31 Aralık 2020
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Kısa Vadeli Borçlanmalar 4 35.656.549 55.076.535
Banka Kredileri 4 12.528.756 35.573.623
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4 23.127.793 19.502.912
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları (Banka Kredileri) 4 8.613.905 16.944.235
Diğer Finansal Yükümlükler 39.990 349.105
Ticari Borçlar 10.098.306 10.883.745
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar 5-6 — 5.133.337
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar 6 10.098.306 5.750.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 3.176.686 1.623.665
Diğer Borçlar 475.847 710.620
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar 5-7 — 254.550
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar 7 475.847 456.070
Ertelenmiş Gelirler 729.345 878.309
Kısa Vadeli Karşılıklar 2.140.956 1.854.117
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar 645.555 478.605
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar 1.495.401 1.375.512
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.931.584 88.320.331
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Uzun Vadeli Borçlanmalar 46.630.607 36.928.023
Banka Kredileri 4 — 2.119.121
Kiralama İşlemlerinden Borçlar 4 46.630.607 34.808.902
Uzun Vadeli Karşılıklar 2.714.979 2.047.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar 2.714.979 2.047.351
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 11.431.190 13.801.984
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER 60.776.776 52.777.358
ÖZKAYNAKLAR
Ödenmiş Sermaye 12 129.900.000 43.300.000
Paylara İlişkin Primler 12 13.860.480 13.584.646
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı
Gelirler veya Giderler 12 109.092.189 109.298.157
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları) 12 109.630.270 109.630.270
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları 12 (538.081) (332.113)
Kârdan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 12 2.897.550 1.545.941
Geçmiş Yıllar Kârları/Zararları 12 4.553.153 (2.311.879)
Dönem Net Kârı/Zararı (12.713.383) 8.216.641
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR 247.589.989 173.633.506
TOPLAM KAYNAKLAR 369.298.349 314.731.195


Yararlanılan kaynaklar ve finansal tabloların PDF raporu için: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955774