D-8 Kuruluş Amacı D-8 Ülkeleri 2021

D-8 Kuruluş Amacı D-8 Ülkeleri 2021

1 Ocak 2021 0 Yazar: Emine Zaman

Developing Eight yani D-8 sekiz ülkeden oluşan uluslararası bir kuruluştur. D-8 gelişmekte olan 8 ülkeyi ifade etmektedir. D-8 ülkeleri arasında Türkiye de bulunmaktadır. D-8 açılımı nedir, D-8 ülkeleri hakkında merak ettiklerinizi D-8 Kuruluş Amacı D-8 Ülkeleri 2021 başlıklı yazının devamında bulabilirsiniz.

D-8 Kuruluş Amacı D-8 Ülkeleri 2021

Uluslararası bir kuruluş olan D-8 (gelişmekte olan sekiz ülke) 22 Ekim 1996 tarihinde İstanbul’da yapılan İstanbul Deklarasyonu ile kurulmuştur. Bu birliğin kurucusu Necmettin Erbakan’dır ve D-8 ülkeleri aynı zamanda İslam İşbirliği Örgütü’nün de üyeleridir. D-8 bayrağı altı yıldız bulunmakta ve bu yıldızlar birliğin ilkelerini sembolize etmektedir. Birliğin ilkeleri;

1- Savaş değil barış

2- Çatışma değil diyalog

3- Çifte standart değil adalet

4- Üstünlük değil eşitlik

5- Sömürü değil adil düzen

6- Baskı ve tahakküm değil, insan hakları, özgürlük ve demokrasi

şeklindedir.

D-8 Ülkeleri Çalışma Alanları

İnsani yaşam değerlerini kendisine ilke edinmiş olan gelişmekte olan 8 ke Bangladeş, Endonezya, İran, Malezya, Mısır, Nijerya, Pakistan ve Türkiye’dir. D-8 ülkeleri sektörel bazda iş birliği içinde faaliyetlerini yürütmektedirler. Bu kapsamda Bangladeş kırsal kalkınma, Endonezya insan kaynakları ve yoksullukla mücadele, İran bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca Malezya finans, bankacılık ve özelleştirme, Mısır ticaret, Nijerya enerji, Pakistan balıkçılık ve tarım, Türkiye ise sanayi, sağlık ve çevre alanındaki çalışmaları organize etmektedir. D-8 ülkelerinden en gelişmiş ekonomiye sahip olanı, başka bir deyişle sanayileşmiş olanı Türkiye’dir. Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA hakkında yazımız için buraya göz atabilirsiniz.

D-8’in Amacı Nedir?

D-8 oluşumu belirli bir coğrafi alanı, geniş bir nüfusu, ekonomik potansiyeli, çeşitli kaynakları bulunan bu 8 ülke arasındaki ticari ilişkiyi geliştirme amacı gütmektedir. Ticari ilişkilerde yeni fırsatlar yaratmak, uluslararası alanda karar verme sürecine katılımı artırmak, hayat şartlarını iyileştirmek, gelişmekte olan ülkelerin dünya ekonomisindeki yerini güçlendirmek kuruluşun amaçlarındandır. D-8 topluluğu bölgesel değil, küresel bir kuruluş olup yeni ülkelerin katılımına açıktır.

D-8 örgütü oluştuğu dönemde ülkelerin tek başında milli geliri 872 dolar iken günümüzde bin 500 dolar civarlarındadır. İhracat rakamları 269 milyar dolardan 600 milyar dolara yükselmiştir. İthalat rakamları ise 235 milyar dolardan 500 milyar dolar civarlarına yükselmiştir.

Kaynaklar: https://tr.wikipedia.org/wiki/D-8_Ekonomik_%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi_Te%C5%9Fkilat%C4%B1