COMECON Nedir COMECON Açılımı COMECON Üyeleri

COMECON Nedir COMECON Açılımı COMECON Üyeleri

19 Şubat 2020 0 Yazar: Emine Zaman

Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi sosyalist ülkeler arasında ekonomik işbirliği amacı ile kurulmuştur. 1949 yılında kurulan bu örgüt uluslararası ekonomik dayanışma örgütüdür. Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi; İngilizce olarak Counci for Mutual Economic Assistance olarak ifade edilmekte ve kısaltılmış şekli de COMECON olarak bilinmektedir. Aynı zamanda CMEA olarak da bilinmektedir. Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi hakkında merak ettiklerinizi COMECON Nedir COMECON Açılımı COMECON Üyeleri başlıklı haberimizin devamında bulabilirsiniz.

COMECON Nedir COMECON Açılımı COMECON Üyeleri

Yazımızın devamında; COMECON Nedir? Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi Kuruluşu ve Kapanışı COMECON Üye Ülkeleri COMECON Amaçları Nelerdir? COMECON İşleyiş Şekli Türkiye COMECON’a Üye Miydi? CMEA Türkiye İlişkisi başlıkları ile ilgili açıklamalar yer almaktadır.

COMECON Nedir? Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi Kuruluşu ve Kapanışı

COMECON sosyalist devletler arasında ekonomik işbirliği ve dayanışmayı sağlamak amacı ile kurulmuş bir örgüttür. COMECON CMEA olarak da bilinmektedir. COMECON kuruluşu 25 Ocak 1949 tarihinde,  COMECON kapanışı ise 28 Haziran 1991 tarihinde gerçekleşmiştir. COMECON merkezi Moskova’dadır. COMECON resmi dili ise Rusçadır.

COMECON Üye Ülkeleri

Karşılıklı Ekonomik İşbirliği ve Yardımlaşma Konseyi COMECON kurucu üyeleri; Bulgaristan, Çekoslavakya, Macaristan, Romanya, Polonya, Sovyetler Birliği’dir (SSCB). Bu ekonomik örgüte sonradan katılan ülkeler; Doğu Almanya, Vietnam, Yugoslavya, Arnavutluk, Moğolistan, Küba’dır. COMECON gözlemci üye statüsündeki ülkeler; Kuzey Kore, Güney Yemen, Mozambik, Angola, Etiyopya, Afganistan, Laos’tur. Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi ticari ortakları ise Nikaragua, Meksika, Irak ve Finlandiya’dır.

COMECON üye ülkeleri dünyadaki sanayi üretiminin 3’te 1’inden; ulusal gelirin ise 4’te 1’inden fazlasına sahiptiler. Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi üye ülkeleri 25 milyon kilometre karelik bir alanda 400 milyon civarında nüfusa sahiptiler. Dünya demir, çinko ve kurşun rezervinin yarısına sahip olan COMECON üyeleri, dünyadaki doğal gaz rezervinin yüzde 40’ına, manganez rezervinin yüzde 80’ine, kömür ve petrol gibi enerji kaynaklarının dünya rezervinin yaklaşık yüzde 33’üne, nikel ile wolfram rezervinin de yaklaşık yüzde 66’sına sahiptiler.

COMECON Amaçları Nelerdir?

İkinci Dünya Savaşı’nın ardından ekonomik yardımlaşmayı hedefleyen COMECON amaçları şu şekilde sıralanabilir:

  • Ekonomik gelişim için işbirliği yapmak ve uzmanlaşmak için stratejiler üretip planlar yapmak,
  • Dünya rezervlerinin büyük kısmına sahip olunan hammaddelerin dağıtımını yönlendirmek,
  • Üye ülkeler ve diğer ülkeler arasında ticaretin gelişimini sağlamak,
  • İşbirliği ile teknik ve bilimsel çalışmalar yapmak.

COMECON İşleyiş Şekli

Karşılıklı Ekonomik Yardımlaşma Konseyi’nin bir yürütme konseyi bulunmaktadır. COMECON bu konseye bağlı olan bir Yürütme Komitesi ve Genel Sekreterlik tarafından yönetilmektedir. COMECON’un üç komitesi bulunmaktadır. Bunlar:

  • Planlama İşbirliği Komitesi,
  • Bilimsel ve Teknik İşbirliği Komitesi,
  • Maddi ve Teknolojik Gereksinimler İçin İşbirliği Komitesi şeklindedir.

COMECON üyelerinin devlet temsilcilerinden oluşan konsey minimum yılda bir kez; hükümet başkanlarından oluşan yürütme konseyi ise üç ayda bir toplantı yaparlardı.

COMECON 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması ile kapanmıştır.

Türkiye COMECON’a Üye Miydi? CMEA Türkiye İlişkisi

Türkiye COMECON’a üye olmamıştır. Türkiye’nin örgüte üye ülkelerle ilişkisi olsa dahi bu örgüt ile ilişkisi bulunmamaktadır.

WTO Dünya Ticaret Örgütü hakkında bilgi edinmek için burayı ziyaret edebilirsiniz.