CMENT: Çimentaş İzmir Çimento Gelir Tablosu Açıklandı

CMENT: Çimentaş İzmir Çimento Gelir Tablosu Açıklandı

23 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

CMENT: Çimentaş İzmir Çimento gelir tablosu açıklandı! Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası T.A.Ş. tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Çimentaş’ın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net -54.153.343,54 TL zarar yazdı. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detayı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Borsa imalat sektörü şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atabilirsiniz.

CMENT: Çimentaş İzmir Çimento Gelir Tablosu Açıklandı

Çimentaş’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

cment-cimentas-izmir-cimento-gelir-tablosu-aciklandi-2020-2021-kar-payi-zarar-temettu

Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

CARİ DÖNEM
31.12.2020
A BRÜT SATIŞLAR 585.512.534,64
1 Yurtiçi Satışlar 368.519.212,17
2 Yurtdışı Satışlar 195.976.197,01
3 Diğer Gelirler 21.017.125,46
B SATIŞTAN İNDİRİMLER (-) 9.558.840,60
1 Satıştan İadeler (-) 60.377,08
2 Satış Iskontoları (-) 7.623.183,13
3 Diğer İndirimler (-) 1.875.280,39
C NET SATIŞLAR 575.953.694,04
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 475.153.983,45
1 Satılan Mamul Maliyeti(-) 465.528.132,94
2 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 9.625.850,51
3 Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4 Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 100.799.710,59
E FAALİYET GİDERLERİ (-) 113.536.535,66
1 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
2 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 33.794.464,75
3 Genel Yönetim Giderleri (-) 79.742.070,91
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -12.736.825,07
F DİĞ.FAALİ.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 24.381.943,26
1 İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 624,91
3 Faiz Gelirleri 2.978.579,68
4 Komisyon Gelirleri 0,00
5 Konusu Kalmayan Karşılıklar 143.477,73
6 Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7 Kambiyo Karları 4.059.066,55
8 Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9 Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karları 17.200.194,39
G DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-) 32.495.080,59
1 Komisyon Giderleri (-) 0,00
2 Karşılık Giderleri (-) 31.144,45
3 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4 Kambiyo Zararları (-) 14.890.617,39
5 Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6 Enflasyon Düzeltmesi Zararıları (-) 0,00
7 Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 17.573.318,75
H FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 39.036.571,62
1 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 39.036.571,62
2 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -59.886.534,02
I OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 8.918.904,84
1 Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 8.918.904,84
J OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 3.185.714,36
1 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 2.855.695,25
2 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00
3 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 330.019,11
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -54.153.343,54
K DÖN.KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KRŞ.(-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -54.153.343,54


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910592