CMBTN: Çimbeton Gelir Tablosu Zarar Yazdı

CMBTN: Çimbeton Gelir Tablosu Zarar Yazdı

23 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

CMBTN: Çimbeton gelir tablosu zarar yazdı! Çimbeton Hazırbeton ve Prefabrik Yapı Elemanları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu uyarınca net -17.630.761,84 zarar kaydettiği görüldü. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Çimbeton kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

CMBTN: Çimbeton Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Çimbeton’un gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

cmbtn-cimbeton-gelir-tablosu-zarar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre
düzenlenmemiştir.

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

CARİ DÖNEM
31.12.2020
A BRÜT SATIŞLAR 252.352.436,23
1 Yurtiçi Satışlar 251.741.401,09
2 Yurtdışı Satışlar 288.370,00
3 Diğer Gelirler 322.665,14
B SATIŞTAN İNDİRİMLER (-) 6.241.684,43
1 Satıştan İadeler (-) 366.736,34
2 Satış Iskontoları (-) 5.874.948,09
3 Diğer İndirimler (-) 0,00
C NET SATIŞLAR 246.110.751,80
D SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 185.140.130,08
1 Satılan Mamul Maliyeti(-) 182.562.355,50
2 Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 2.577.774,58
3 Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4 Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 60.970.621,72
E FAALİYET GİDERLERİ (-) 78.027.640,59
1 Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
2 Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 59.155.213,84
3 Genel Yönetim Giderleri (-) 18.872.426,75
FAALİYET KARI VEYA ZARARI -17.057.018,87
F DİĞ.FAALİ.OLAĞAN GELİR VE KARLAR 893.945,37
1 İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2 Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3 Faiz Gelirleri 145.484,45
4 Komisyon Gelirleri 0,00
5 Konusu Kalmayan Karşılıklar 138.750,61
6 Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7 Kambiyo Karları 3.451,17
8 Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9 Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10 Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karları 606.259,14
G DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLARI (-) 438.876,66
1 Komisyon Giderleri (-) 0,00
2 Karşılık Giderleri (-) 0,00
3 Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4 Kambiyo Zararları (-) 9.207,24
5 Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6 Enflasyon Düzeltmesi Zararıları (-) 0,00
7 Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 429.669,42
H FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 874.852,82
1 Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 874.852,82
2 Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR -17.476.802,98
I OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 167.751,24
1 Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2 Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 167.751,24
J OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 321.710,10
1 Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) 268.286,15
2 Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00
3 Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 53.423,95
DÖNEM KARI VEYA ZARARI -17.630.761,84
K DÖN.KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KRŞ.(-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI -17.630.761,84


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910594