CLEBI: Çelebi Hava Servisi Kar Payı Dağıtımı Gündeminin de Yer Aldığı Genel Kurul Nisan 2021’de!

CLEBI: Çelebi Hava Servisi Kar Payı Dağıtımı Gündeminin de Yer Aldığı Genel Kurul Nisan 2021’de!

23 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

CLEBI: Çelebi Hava Servisi kar payı dağıtımı gündeminin de yer aldığı Genel Kurul Nisan 2021’de! Çelebi Hava Servisi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre firmanın olağan genel kurulu 15 Nisan 2021 tarihinde saat 14:00’da gerçekleştirilecek. Olağan Genel Kurul’da görüşülecek maddelerden biri de “2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi” olacak. Olağan Genel Kurul’un diğer gündem maddeleri ve firma tarafından yapılan açıklama haberimiz devamında detaylandırılmıştır, incelenebilir. Ayrıca Çelebi Hava Servisi sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

CLEBI: Çelebi Hava Servisi Kar Payı Dağıtımı Gündeminin de Yer Aldığı Genel Kurul Nisan 2021’de!

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu 22 Mart 2021 tarihinde;

2020 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul toplantısının ilişikteki gündemi görüşmek üzere 15 Nisan 2021 Perşembe günü saat 14:00’te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresinde ilanlı olarak yapılmasına, mezkur toplantının yapılıp neticelendirilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve düzenlemeleri, Ana Sözleşme ve diğer ilgili mevzuat uyarınca gerekli bilcümle iş ve işlemlerin tekemmül ettirilmesine mevcudun oybirliği ile karar vermiş bulunmaktadır.

Pay sahiplerinin söz konusu Olağan Genel Kurul Toplantısı’na davet ilanı, ulusal gazetelerde www.celebihandling.com.tr adresindeki Şirketimiz internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayınlanacaktır. ”

Özet Bilgi
2020 hesap dönemi muamelatından dolayı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi
Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi
01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi
31.12.2020
Karar Tarihi
22.03.2021
Genel Kurul Tarihi
15.04.2021
Genel Kurul Saati
14:00
GK’na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
14.04.2021
Ülke
Türkiye
Şehir
İSTANBUL
İlçe
ARNAVUTKÖY
Adres
Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39
Gündem Maddeleri
1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması
2 – Toplantı tutanağının imzalanması hakkında toplantı başkanlığına yetki verilmesi
3 – 2020 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 – 2020 hesap dönemine ait denetçi raporlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5 – 2020 hesap dönemine ait finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
6 – 2020 yılı karının kullanım şeklinin, dağıtımının ve kar payları oranlarının belirlenmesi
7 – Yönetim Kurulu üyeleri ile denetçilerin ibraları
8 – Süresi biten Yönetim Kurulu üyelerinin yerine seçilecek Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçimlerinin yapılması, görev süreleri ve ücret/huzur hakkı belirlenmesi
9 – Yönetim Kurulu’nca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin onaylanması
10 – Şirketimizin borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve onaylanması
11 – 2020 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
12 – 2020 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında pay sahiplerinin bilgilendirilmesi
13 – 2020 hesap dönemi içinde yapılmış bağışlar nedeniyle pay sahiplerinin bilgilendirilmesi, Şirketin 2021 yılında yapacağı bağışların sınırının belirlenmesi hakkında karar alınması
14 – Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 395. maddesi gereğince izin verilmesi hakkında karar alınması
15 – Dilek, temenniler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919910