CIMSA: Çimsa Gelir Tablosu 145 Milyon TL Kar Yazdı

CIMSA: Çimsa Gelir Tablosu 145 Milyon TL Kar Yazdı

18 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

CIMSA: Çimsa gelir tablosu 145 milyon TL kar yazdı! Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından bugün (18 Şubat 2021) yapılan açıklamada; vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosunun da yer aldığı belirtildi. Çimsa 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosuna göre şirketin net karı 144.865.049,32 TL olarak gerçekleşti. Şirketin gelir tablosu detayı haberimiz devamında yer almaktadır. Ayrıca Çimsa Çimento kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

CIMSA: Çimsa Gelir Tablosu 145 Milyon TL Kar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

cimsa-cimsa-gelir-tablosu-145-milyon-tl-kar-yazdi-2021-kar-payi-temettu

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2020-31.12.2020 DÖNEMİ
GELİR TABLOSU (TL)
A-BRÜT SATIŞLAR 2.136.618.188,75
1-Yurtiçi Satışlar 932.319.434,43
2-Yurtdışı Satışlar 1.203.625.276,10
3-Diğer Gelirler 673.478,22
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (301.496.095,59)
1-Satıştan İadeler (-) (41.995,87) -1
2-Satış İskontoları (-) (8.455.758,40)
3-Diğer İndirimler (-) (292.998.341,32)
C-NET SATIŞLAR 1.835.122.093,16
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (1.286.076.119,67)
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) (1.225.296.379,79)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (60.779.739,88)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 549.045.973,49
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) (143.953.241,13)
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (566.887,42)
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (20.306.978,47)
3-Genel Yönetim Giderleri (-) (123.079.375,24)
FAALİYET KARI veya ZARARI 405.092.732,36
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 262.625.826,69
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Faiz Gelirleri 31.640.592,58
3-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
4-Menkul Kıymet Satış Karları 418.150,67
5-Kambiyo Karları 220.921.113,57
6-Reeskont Faiz Gelirleri 826.403,12
7-Faaliyetle İlg.Diğer Olağan Gelir Karlar 8.819.566,75
G-DİĞER FAALİYET.OLĞ. GİDER.VE ZARARLAR (-) (213.397.016,46)
2-Karşılık Giderleri (-) (12.615,93)
4-Kambiyo Zararları (-) (202.691.673,89)
5-Reeskont faiz Giderleri (-) (796.986,47)
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) (9.895.740,17)
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (255.111.711,78)
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (158.608.539,67)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (96.503.172,11)
OLAĞAN KAR veya ZARAR 199.209.830,81
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 25.315.424,54
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 25.315.424,54
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (42.074.081,37)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) (32.537.402,90)
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (85.249,21)
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) (9.451.429,26)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 182.451.173,98
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜKÜM.KARŞ(-) (37.586.124,66)
NET DÖNEM KARI VEYA ZARARI 144.865.049,32


Faydalanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910682