CCOLA: Coca Cola Temettü Dağıtıyor!

CCOLA: Coca Cola Temettü Dağıtıyor!

20 Ocak 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

Bilinçli yatırımcıların şirket hissesi satın alırken en çok dikkat ettikleri hususlardan biri “kar payı dağıtımı”. Coca Cola İçecek Anonim Şirketi 20 Ocak 2021 Çarşamba günü itibari ile kar payı dağıtımı konusunda açıklama yaptı. Coca Cola temettü dağıtımını pay bazlı değil, nakit olarak gerçekleştirecek. Coca Cola’nın kar payı dağıtımı için hak kullanım tarihi 18 Şubat 2021, kayıt tarihi 19 Şubat 2021 ve ödeme tarihi de 22 Şubat 2021 olarak belirlendi. Coca Cola 2020’de ne kadar kola sattı 2021’de ne kadar satacak buradan göz atabilirsiniz.

CCOLA: Coca Cola Temettü Dağıtıyor!

Coca Cola tarafından yapılan temettü açıklaması detayları aşağıdaki gibidir:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca 10 Eylül 2020 tarihinde alınan karar ile, 6102 sayılı Kanun’un Geçici 13/1. maddesi ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesi’nin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümleri çerçevesinde; geçmiş yıl karlarından karşılanmak üzere brüt 211.127.749,00 TL tutarın ortaklara dağıtılması için Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağırılmasına ve Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmişti. Ancak, 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 2948 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile yukarıda bahsi geçen tebliğde belirtilen kar dağıtımına ilişkin kısıtlama süresinin 31.12.2020 tarihine kadar uzatılması sebebiyle Kar Dağıtım ve Olağanüstü Genel Kurul süreçleri iptal edilmişti.

Yukarıda anılan yasal düzenlemenin uygulama süresi sona ermiş bulunduğundan, Şirketimiz Yönetim Kurulu’nca 20 Ocak 2021 tarihinde, tamamı geçmiş yıl karlarından (kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra olağanüstü yedeklerden) karşılanmak üzere, brüt 211.127.749,00 TL tutarındaki karın 18 Şubat 2021 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması için Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağırılmasına ve Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu’nun yukarıda bahsedilen kâr dağıtımı teklifinin Genel Kurul’ca onaylanması durumunda, tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilcilik aracılığı ile kar payı elde eden dar mükellef kurumlara 1 TL nominal değerde olan 100 adet hisse senedi karşılığında 0,83 TL brüt (0,83TL net), diğer hissedarlara ise 0,83 TL brüt (0,7055 TL net) nakit temettü ödemesi yapılacaktır. ”