CCOLA: Coca Cola Taahhüdü İle Rekabet Kurulu Soruşturması Sonuçlandı

CCOLA: Coca Cola Taahhüdü İle Rekabet Kurulu Soruşturması Sonuçlandı

4 Eylül 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

CCOLA: Coca Cola Taahhüdü ile Rekabet Kurulu soruşturması sonuçlandı… Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi’ne geçtiğimiz yıl (2020) Rekabet Kurulu tarafından Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 41. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla soruşturma açılmıştı. Coca Cola tarafından yapılan açıklamada bahse konu soruşturmanın şirketin verdiği taahhüdün Rekabet Kurulu’nca uygun bulunması neticesiyle sonlandırıldığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca CCOLA haberleri için de buraya göz atılabilir.

CCOLA: Coca Cola Taahhüdü İle Rekabet Kurulu Soruşturması Sonuçlandı

Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Rekabet Kurulu’nun Şirketimiz İştiraki Coca-Cola Satış ve Dağıtım AŞ (CCSD)’ye 17 Nisan 2020’de tebliğ edilen ve aynı tarihte kamuya açıklanan 15.04.2020 tarihli yazısında; 02.04.2020 tarih ve 20-18/244-M sayılı kararı neticesinde 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un (4054 sayılı Kanun) 41. maddesi uyarınca 4054 sayılı Kanunun ihlal edilip edilmediğinin belirlenmesi amacıyla CCSD nezdinde soruşturma açılmasına karar verildiği belirtilmişti.

Soruşturma sürecinin devamı esnasında CCSD tarafından rekabetçi endişelerin giderilmesini temin etmek üzere taahhüt başvurusunda bulunulmuş ve yapılan başvuru Kurul tarafından uygun görülerek taahhüt görüşmeleri başlatılmıştı. Yürütülen süreç neticesinde taahhüt önerilerimiz Kurul tarafından uygun görülerek kabul edilmiş ve CCSD hakkında açılan soruşturma taahhüt kararı ile sonlandırılmıştır. İlgili taahhütlere uyum çalışmaları hemen başlatılacaktır. ”