CCOLA: Coca-Cola Gelir Tablosu 436 Milyon TL’yi Aşkın Net Kar Yazdı

CCOLA: Coca-Cola Gelir Tablosu 436 Milyon TL’yi Aşkın Net Kar Yazdı

22 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

CCOLA: Coca-Cola gelir tablosu 436 milyon TL’yi aşkın net kar yazdı! Coca-Cola İçecek Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosuna göre net karı 436.475.628,67 Türk Lirası olarak gerçekleşti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı olarak yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Coca Cola 2020’de ne kadar kola sattı 2021’de ne kadar kola satacak haberine de buradan göz atabilirsiniz.

CCOLA: Coca-Cola Gelir Tablosu 436 Milyon TL’yi Aşkın Net Kar Yazdı

Coca Cola’nın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

ccola-coca-cola-gelir-tablosu-436-milyon-tlyi-askin-net-kar-yazdi-2020-2021-kar-payi-temettu

COCA-COLA İÇECEK ANONİM ŞİRKETİ
31.12.2020 Tarihli İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu
Cari Dönem
31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR 4.987.555.068,95
1-Yurtiçi Satıslar 4.978.905.256,45
2-Yurtdışı Satışlar 8.649.812,50
3-Diger Satışlar
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (860.642.596,51)
1-Satıştan Iadeler (-) (27.542.139,48)
2-Satış iskontoları (-)
3-Diger Indirimler (-) (833.100.457,03)
C- NET SATIŞLAR 4.126.912.472,44
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (3.629.433.861,70)
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) (3.623.474.687,03)
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) (5.112.135,56)
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
4-Diger Satısların Maliyeti (-) (847.039,11)
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 497.478.610,74
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (346.242.247,18)
1-Arastirma ve Gelistirme Giderleri (-)
2-Pazarlama, Satis ve Dagitim Giderleri (-) (106.141.606,70)
3-Genel Yönetim Giderleri (-) (240.100.640,48)
FAALIYET KARI VEYA ZARARI 151.236.363,56
F- DİGER FAALİYETLERDEN OLAGAN GELİR VE KARLAR 1.563.757.215,36
1-Istiraklerden Temettü Gelirleri
2-Bagli Ortakliklardan Temettü Gelirleri 612.451.267,14
3-Faiz Gelirleri 129.648.771,15
4-Komisyon Gelirleri
5-Konusu Kalmayan Karsiliklar 91.610,74
6-Menkul Kiymetler Satis Karlari
7-Kambiyo Karlari 694.375.050,46
8-Reeskont Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Faaliyetle Ilgili Diger Olagan Gelir ve Karlar 127.190.515,87
G- DİGER FAALİYETLERDEN OLAGAN GİDER VE ZARAR (-) (294.981.045,29)
1-Komisyon Giderleri
2-Karsilik Giderleri
3-Menkul Kiymet Satis Zararlari
4-Kambiyo Zararlari (287.735.945,57)
5-Reeskont Faiz Giderleri
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları
7-Diger Olagan Gider ve Zararlar (7.245.099,72)
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) (980.257.373,56)
1-Kisa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (980.257.373,56)
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)
OLAGAN KAR VEYA ZARAR 439.755.160,07
I- OLAGAN DIŞI GELİR VE KARLAR 3.834.252,11
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlari 1.869.591,36
2-Diger Olagandisi Gelir ve Karlar 1.964.660,75
J-OLAGANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (7.113.783,51)
1-Çalısmayan Kisim Gider ve Zararlar (3.418.205,32)
2-Önceki Dönem Gider ve zararlar (2.706.169,61)
3-Diger Olagandisi Gider ve Zararlar (-) (989.408,58)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 436.475.628,67
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİGER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) –
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 436.475.628,67
‘YUKARIDAKİ TABLO, GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİBE SUNULMUŞ OLUP
SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR.”


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910631