BURCE: Burçelik Gelir Tablosu Kar Yazdı

BURCE: Burçelik Gelir Tablosu Kar Yazdı

5 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BURCE: Burçelik gelir tablosu kar yazdı! Burçelik Bursa Çelik Döküm Sanayii Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait firmanın gelir tablosu net 5.329.137,08 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır. Ayrıca Burçelik sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan incelenebilir.

BURCE: Burçelik Gelir Tablosu Kar Yazdı

Burçelik’in gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

burce-burcelik-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-payi-ne-zaman-kadar-tarihleri

” Aşağıdaki Mali Tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi
dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre
düzenlenmemiştir”

BURÇELİK BURSA ÇELİK DÖKÜM SANAYİ A.Ş
01.01.2020-31.12.2020 GELİR TABLOSU

Ocak-Aralık 2020
A – BRÜT SATIŞLAR 42.980.933,49
1-Yurtiçi Satışlar 25.488.745,78
2-Yurtdışı Satışlar 17.492.187,71
3-Diğer Gelirler 0,00
B – SATIŞ İNDİRİMLERİ 317.960,00
1-Satıştan İadeler(-) 16.151,23
2-Satış İskontoları(-) 0
3-Diğer İndirimler(-) 301.808,77
C – NET SATIŞLAR 42.662.973,49
D – SATIŞLARIN MALİYETİ 33.985.649,81
1-Satılan Mamuller Maliyeti(-) 32.753.718,67
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-) 1.231.931,14
3-Satılan Hizmet Maliyeti(-) 0,00
4-Diğer Satışların Maliyeti(-) 0
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 8.677.323,68
E – FAALİYET GİDERLERİ 7.128.870,42
1-Araştırma Ve Geliştirme Giderleri(-) 397.634,68
2-Pazarlama,Satış ve Dağıtım Giderleri(-) 1.265.161,59
3-Genel Yönetim Giderleri(-) 5.466.074,15
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 1.548.453,26
F – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 12.644.938,95
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0
3-Faiz Gelirleri 83.184,94
4-Komisyon Gelirleri 0
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6-Menkul Kıymet Satış Karları 9.939.476,41
7-Kambiyo Karları 1.957.398,71
8-Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9-Diğer Olağan Gelir ve Karları 664.878,89
G – DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR 2.847.644,25
1-Komisyon Giderleri(-) 826.746,71
2-Karşılık Giderleri(-) 0,00
3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-) 0
4-Kambiyo Zararları(-) 1.936.089,36
5-Reeskont Faiz Giderleri(-)
6-Diğer Olağan Gider ve Zararları(-) 84.808,18
H – FİNANSMAN GİDERLERİ 4.589.988,00
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) 4.589.988,00
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri(-) –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 6.755.759,96
I – OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 143.813,49
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 17.755,00
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karları 126.058,49
J – OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR 1.570.436,37
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-) 0,00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları(-) 1.452.266,04
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-) 118.170,33
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 5.329.137,08
K – Dönem Karı Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Kar
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 5.329.137,08
Canan Zihnioğlu Renan Kömürcüoğlu
Murahhas Aza Yönetim Kurulu Başkan Vekili


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910347