BRSAN: Borusan Gelir Tablosu Zarar Yazdı

BRSAN: Borusan Gelir Tablosu Zarar Yazdı

7 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BRSAN: Borusan gelir tablosu zarar yazdı! Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde firmanın gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net (188.387.308) TL zarar kaydetti. Haberimiz devamında Borusan’ın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa yıldız pazar şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

BRSAN: Borusan Gelir Tablosu Zarar Yazdı

Şirketin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

brsan-borusan-gelir-tablosu-zarar-yazdi

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup,
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. AYRINTILI GELİR TABLOSU (TL)

01.01.2020 – 31.12.2020
A. Brüt Satışlar 3.164.133.882
1. Yurtiçi Satışlar 1.543.959.967
2. Yurtdışı Satışlar 1.620.173.915
3. Diğer Satışlar –
B. Satışlardan İndirimler (-) (529.473.481)
1. Satıştan İadeler (-) (4.740.604)
2. Satış İskontoları (-) (293.480.766)
3. Diğer İndirimler (-) (231.252.112)
C. Net Satışlar 2.634.660.401
D. Satışların Maliyeti (-) (2.067.853.922)
BRÜT SATIŞ KARI (ZARARI) 566.806.479
E. Faaliyet Giderleri (-) (235.591.376)
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) (159.013)
2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) (78.468.657)
3. Genel Yönetim Giderleri (-) (156.963.705)
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI) 331.215.103
F. Diğer Faaliyetlerden Gelirler ve Karlar 66.626.775
1. İştiraklerden Temettü Gelirleri 15.412.484
2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri –
3. Faiz ve Diğer Temettü Gelirleri 11.584.985
4. Konusu Kalmayan Karşılıklar 9.610.584
5. Faaliyetle İlgili Diğer Gelirler ve Karlar 30.018.721
G. Diğer Faaliyetlerden Giderler ve Zararlar (-) (132.292.952)
H. Finansman Giderleri (-) (461.661.820)
1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (178.794.207)
2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) (282.867.613)
FAALİYET KARI (ZARARI) (196.112.893)
I. Olağanüstü Gelirler ve Karlar 81.751.204
2. Önceki Dönem Gelir ve Karları 74.155.898
3. Diğer Olağanüstü Gelirler ve Karlar 7.595.306
J. Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) (74.025.618)
1. Çalışmayan Kısım Giderleri ve Zararları (-) (26.526.032)
2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) (47.499.587)
3. Diğer Olağanüstü Giderler ve Zararlar (-) –
DÖNEM KARI (ZARARI) (188.387.308)
K. Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler (-) –
NET DÖNEM KARI (ZARARI) (188.387.308)


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910275