BRKSN: Berkosan Yalıtım Gelir Tablosu Kar Yazdı

BRKSN: Berkosan Yalıtım Gelir Tablosu Kar Yazdı

4 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BRKSN: Berkosan Yalıtım gelir tablosu kar yazdı! Berkosan Yalıtım ve Tecrit Maddeleri Üretim ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 12.465.072,46 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında firmanın gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Berkosan Yalıtım sahibi kim ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

BRKSN: Berkosan Yalıtım Gelir Tablosu Kar Yazdı

Berkosan’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

brksn-berkosan-yalitim-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-ne-kadar-kar-payi-zaman-tarih

TEK DÜZEN HESAP PLANINA UYGUN GELİR TABLOSU ( TL )

Açıklama

Cari Dönem
(2020)
A. Brüt Satışlar 77.155.333,93
. 1. Yurtiçi Satışlar 37.297.895,58
. 2. Yurtdışı Satışlar 39.570.106,12
. 3. Diğer Gelirler 287.332,23
B. Satış İndirimleri (-) 314.959,05
. 1. Satıştan İadeler (-) 102.237,71
. 2. Satış İskontoları (-) 212.241,34
. 3. Diğer İndirimler (-) 480,00
C.Net Satışlar 76.840.374,88
D. Satışların Maliyeti (-) 54.456.201,27
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) 54.206.435,50
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 249.765,77
Brüt Satış Karı veya Zararı 22.384.173,61
E. Faaliyet Giderleri (-) 13.637.067,30
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 8.350.681,89
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-) 5.286.385,41
Faaliyet Karı veya Zararı 8.747.106,31
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar 11.561.237,42
. 3. Faiz Gelirleri 128.775,53
. 7. Kambiyo Karları 10.673.230,64
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar 759.231,25
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-) 5.212.372,08
. 2. Karşılık Giderleri (-) 30.000,00
. 4. Kambiyo Zararları (-) 5.135.655,72
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-) 35.757,80
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 10.958,56
H. Finansman Giderleri (-) 3.111.452,30
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 3.111.452,30
Olağan Kar veya Zarar 11.984.519,35
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar 480.553,11
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 480.553,11
Dönem Karı veya Zararı 12.465.072,46
Dönem Net Karı veya Zararı 12.465.072,46


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910364