BRKO: Birko Genel Kurul Kararının Yürütülmesinin Geri Bırakılması Talebini Mahkeme Reddetti

BRKO: Birko Genel Kurul Kararının Yürütülmesinin Geri Bırakılması Talebini Mahkeme Reddetti

8 Eylül 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BRKO: Birko Genel Kurul kararının yürütülmesinin geri bırakılması talebini mahkeme reddetti… Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; Şirketimizin 29.07.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunun iptali istemi ile Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan 2021 / 486 esas sayılı dava bugün görüldüğü ve davacı talebinin mahkeme tarafından reddedildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa imalat şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

BRKO: Birko Genel Kurul Kararının Yürütülmesinin Geri Bırakılması Talebini Mahkeme Reddetti

Birko Birleşik Koyunlulular Mensucat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimizin 29.07.2021 tarihinde yapılan olağan genel kurulunun iptali istemi ile Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan 2021 / 486 esas sayılı dava bu gün görülmüş olup;

Genel Kurul Maddeleri 5.4 / 5.5 ile ilgili davacı vekilinin dosyaya giren bilgi belgeler ve yönetim kurulu üyelerinin duruşmadaki beyanları dikkate alınarak gerekçesi ara kararda gösterilmek üzere davacı vekilinin 29/07/2021 tarihli olağan genel kurul toplantısında alınan 5.4 / 5.5 maddeleri ile sayılı genel kurul kararının yürütmesinin geri bırakılması talebinin reddine;

Davalı vekilinin 23/08/2021 tarihli ara karar ile verilen ihtiyati tedbir kararına itirazın reddine, gerekçesinin ara kararda gösterilmesine,

Dosyanın bir rutin halinde rapor aldırılmak üzere (Genel Kurulun usule uygun toplanıp toplanmadığı, toplantı yeter sayıları, tüm işlemlerin usule uygun olarak yapılıp yapılmadığı konusunda) Ankara Nöbetçi Asliye Ticaret Mahkemesine talimat yazılarak bilirkişi heyetine dosyanın tevdi ile rapor düzenlenmesinin istenilmesine, bu nedenle duruşmanın 10/11/2021 günü saat 10:50 devamına karar verilmiştir. ”

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.08.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
30.07.2021
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
08.09.2021
Davanın Konusu
Genel Kurul İptali İstemi
Karşı Taraf(lar)
Hasan Türkeş, Muzaffer Karagöz, Bülent İnce ve Gamze Yıldırım
Davanın Tutarı
0
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yok
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Niğde 1. Asliye Hukuk Mahkemesine 2021 486 Esas
Davanın Duruşma Tarihi
08.09.2021
Alınan Karar
İptal İsteminin Reddi .. Detay Açıklamalar Bölümündedir
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
10.11.2021
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yok
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yok

Yararlanılan haber kaynakları: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962604