BRISA: Brisa Gelir Tablosu Yaklaşık 400 Milyon TL Kar Yazdı

BRISA: Brisa Gelir Tablosu Yaklaşık 400 Milyon TL Kar Yazdı

19 Şubat 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BRISA: Brisa gelir tablosu yaklaşık 400 milyon TL kar yazdı! Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. 01.01.2020-31.12.2020 dönemini kapsayan şirketin gelir tablosu net 395.888.684,10 TL kar elde edildiğini gösteriyor. Brisa’nın gelir tablosu detayları haberimiz devamında yer almaktadır. Ayrıca Brisa kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

BRISA: Brisa Gelir Tablosu Yaklaşık 400 Milyon TL Kar Yazdı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

 

brisa-brisa-gelir-tablosu-yaklasik-400-milyon-tl-kar-yazdi-payi-2021-temettu

AŞAĞIDAKİ TABLO GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİNDE VERGİ DAİRESİNE SUNULMUŞ
OLUP, SERMAYE PİYASASI MEVZUATINA GÖRE DÜZENLENMEMİŞTİR
Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
1 Ocak 2020 – 31 Aralık 2020 Dönemine ait
GELİR TABLOSU (TL )
A-BRÜT SATIŞLAR 4.558.374.376,71
1-Yurtiçi Satışlar 2.919.135.173,56
2-Yurtdışı Satışlar 1.636.261.863,43
3-Diğer Gelirler 2.977.339,72
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) -271.486.132,56
1-Satıştan İadeler (-) -18.575.459,06
2-Satış İskontoları (-) -154.608.273,90
3-Diğer İndirimler (-) -98.302.399,60
C-NET SATIŞLAR 4.286.888.244,15
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-) -3.104.525.345,72
1-Satılan Mamuller Maliyeti (-) -2.692.979.862,84
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) -411.337.100,91
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-) -208.381,97
4-Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 1.182.362.898,43
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) -481.383.938,71
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) -119.572,66
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider. (-) -348.865.811,04
3-Genel Yönetim Giderleri (-) -132.398.555,01
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 700.978.959,72
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 519.895.929,04
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3-Faiz Gelirleri 37.064.573,07
4-Komisyon Gelirleri 0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 8.608.753,93
6-Menkul Kıymet Satış Karları 50.739,73
7-Kambiyo Karları 451.523.842,26
8-Reeskont Faiz Gelirleri 368.030,00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları 0,00
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar 22.279.990,05
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VEZARARLAR -445.797.537,67
1-Komisyon Giderleri (-) 0,00
2-Karşılık Giderleri (-) -2.741.890,30
3-Menkul Kıymet Satış Zararları (-) -215.810,70
4-Kambiyo Zararları (-) -403.233.862,88
5-Reeskont Faiz Giderleri (-) -59.583,00
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-) 0,00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) -39.546.390,79
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) -310.142.195,53
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) -310.142.195,53
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 464.935.155,56
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 3.041.597,29
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 1.049.969,45
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 1.991.627,84
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) -67.070.239,14
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) -65.800.942,02
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) -605.642,76
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararları (-) -663.654,36
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 400.906.513,71
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK -5.017.829,61
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 395.888.684,10


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910661