BOSSA: Bossa Ticaret Genel Kurulu Tescil Edildi

BOSSA: Bossa Ticaret Genel Kurulu Tescil Edildi

16 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BOSSA: Bossa Ticaret Genel Kurulu tescil edildi… Bossa Ticaret ve Sanayi İşletmeleri T.A.Ş.’nin 13.04.2021 tarihinde, saat 14.00’da Şirket merkezinde, Bakanlık Temsilcisi Sayın Adnan Ekiz gözetiminde gerçekleştirdiği Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın Adana Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.04.2021 tarihinde tescil edildiği duyuruldu. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Bossa ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

BOSSA: Bossa Ticaret Genel Kurulu Tescil Edildi

Bossa’nın Olağan Genel Kurul Gündemi aşağıdaki gibiydi:

1 – Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 – Toplantı tutanağının imzalanması hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi.

3 – Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakeresi ve onayı.

4 – Bağımsız denetçi raporunun okunması.

5 – Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onayı.

6 – Yönetim kurulu üyelerinin şirket faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7 – Şirketin kendi paylarının Borsa İstanbul’dan geri alınması işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

8 – Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

9 – Şirketin 2020 yılında yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışların sınırının belirlenmesi.

10 – Ana sözleşmenin 10. maddesinin değiştirilmesinin onayı.

11 – Yönetim kurulunun kar dağıtımı yapılmaması yönündeki kararının müzakeresi ve onayı.

12 – Şirketin 2021 yılı mali tablo ve raporlarının Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi.

13 – Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, yönetim kurulu üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2020 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen önemli işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

14 – Dilekler ve kapanış.

Bossa Genel Kurul Toplantısına katılımın %88 oranında gerçekleşmiş olduğu ve Şirketin 2020 yılı faaliyet neticeleri görüşülerek onaylandığı belirtildi.

Toplantıya ait tutanak ve hazır bulunanlar listesi için kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928780