Borsada Girişim Sermayesi Pazarı!

Borsada Girişim Sermayesi Pazarı!

22 Mayıs 2023 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

Borsa İstanbul’da yeni bir pazar oluşturuldu; Girişim Sermayesi Pazarı! Girişim Sermayesi Pazarı (GSP) ile henüz halka açılmamış şirketlerin büyümelerine katkı sağlanması hedefleniyor. Borsada Girişim Sermayesi Pazarı özelliklerine ayrıntılı bakalım… Diğer hisse ve borsa haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Borsada Girişim Sermayesi Pazarı

Sermaye Piyasası Kurulu 18 Mayıs 2023 tarihinde yayımladığı tebliğ ile (Payları Girişim Sermayesi Pazarında İşlem Görecek Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği) aktif toplamı 20 milyon TL, net satış hasılatı minimum 10 milyon TL olan şirketlerin finansmana erişimi için yeni bir yol açmıştır.

Borsa İstanbul’da oluşturulan GSP, hali hazırda halka açılmaya hazır olmayan, fakat halka açılmak isteyen şirketlerin finansman teminini kolaylaştırmak amacı gütmektedir. Girişim Sermayesi Pazarı’nda şirketler yalnızca sermaye artırımı yolu ile nitelikli ve kurumsal yatırımcılara hisse senedi ihraç ederek finansman sağlayabilecekler.

Bu kapsamda Girişim Sermayesi Pazarı’na girmek isteyen şirketler, taslak izahname hazırlayıp Sermaye Piyasası Kurulu’na sunacak ve SPK’nın onay vermesi ile birlikte pazara girebileceklerdir. SPK’nın onayı ile birlikte şirketler paylarını kurumsal ve nitelikli yatırımcılara satabilecek ve bahse konu paylar yalnızca nitelikli ve kurumsal yatırımcılar arasında işlem görebilecektir.

GSP’de ki Şirket Halka Açık mı?

GSP’ye katılan bir şirket halka açılmış olacak, ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi yalnızca nitelikli ve kurumsal yatırımcılar tarafından alınıp satılabilecek. Şirketin söz konusu pazara girmesi onun kurumsallaşmasına katkı sağlayacak. Bununla birlikte şirket artık Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi olacaktır.

Girişim Sermayesi Pazarı’nda şirketler gerekli finansman ihtiyaçlarını karşılayabildikleri için büyümelerini daha erken tamamlayıp, halka arza başvuru yapabilecekler. Bu pazar sayesinde şirketlerin büyümesi ve kurumsallaşması kolaylaşarak halka açılması hızlanmış olacaktır.

Borsa İstanbul’da Kaç Şirket İşlem Görüyor?

2021 yılında borsada işlem gören şirketlerin sayısı 394 idi. 2022 yılı halka arzlar bakımından verimli bir yıl oldu ve pek çok şirket halka arz oldu. 2023 yılının Mayıs ayı itibarı ile de borsada işlem gören şirketlerin sayısı 500’ü aştı.

*Yukarıda yer alan bilgiler yalnızca haber verme amaçlı derlenmiştir. Asla yatırım tavsiyesi değildir!