BNTAS: Bantaş Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

BNTAS: Bantaş Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

31 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BNTAS: Bantaş temettü dağıtmayacak 2021 yılında! Bantaş Bandırma Ambalaj Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada 2020 döneminde elde edilen kara dair kar payı ödemesinin yapılmaması hususunda Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile karar aldığı ve bahse konu kararın Genel Kurul’a sunulacağı ifade edildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Bantaş sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

BNTAS: Bantaş Temettü Dağıtmayacak 2021 Yılında

Bantaş’tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

” KARAR TARİHİ : 30.03.2021

KARAR SAYISI : 2021/010

TOPLANTI YERİ : Şirket Merkezi

TOPLANTIYA KATILANLAR :Adnan Erdan, Fikret Çetin, Muammer Birav

Gündem: 2020 yıl sonu Dönem Karı Hakkında Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul’a sunulacak teklif

Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemi sonunda ;

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları’na göre hazırlanan bilançomuzda 24.100.195,35 TL. net dönem karı mevcuttur.

V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda da 24.203.960,26.-TL. net dönem karı mevcuttur.

2020 yılı dönem sonucu ile ilgili olarak , Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri II-14.1 sayılı Tebliği gereğince Uluslararası Muhasebe / Finansal Raporlama Standartları’na ve yasal kayıtlara göre düzenlenmiş finansal tablolarımızda yer alan kar ile ilgili olarak , kar dağıtımının yapılmaması hususunda, Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. ”

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
80.625.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
1.987.908,14
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
26.061.991
26.320.248,09
4. Vergiler ( – )
742.033
842.395,18
5. Net Dönem Kârı
25.319.958
25.477.852,91
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
1.273.892,65
1.273.892,65
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
24.046.065,35
24.203.960,26
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
54.130
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
24.100.195,35
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
0
* Nakit
0
* Bedelsiz
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
* Çalışanlara
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
0
17. Statü Yedekleri
0
18. Özel Yedekler
0
19. Olağanüstü Yedek
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
0

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921907