BIZIM: Bizim Toptan Gelir Tablosu Kar Yazdı

BIZIM: Bizim Toptan Gelir Tablosu Kar Yazdı

5 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BIZIM: Bizim Toptan gelir tablosu kar yazdı! Bizim Toptan Satış Mağazaları Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 57.608.649,56 TL kar kaydetti. Haberimizin devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Bizim Toptan kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

BIZIM: Bizim Toptan Gelir Tablosu Kar Yazdı

Bizim Toptan’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

bizim-bizim-toptan-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-ne-zaman-ne-kadar

Aşağıdaki Tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş olup Sermaye Piyasası Mevzuatlarına Göre Düzenlenmemiştir.

BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. AYRINTILI GELİR TABLOSU

Cari Dönem 31.12.2020

A. BRÜT SATIŞLAR 5.475.575.188,85 100,89
1.Yurt içi satışlar 5.418.900.471,46 99,84
2.Yurt dışı satışlar 0,00 0,00
3.Diğer satış ve gelirler 56.674.717,39 1,04
B. SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 48.083.591,56 0,89
1.Satıştan iadeler (-) 13.598.415,76 0,25
2.Satış iskontolarıì(-) 34.485.175,80 0,64
3.Diğer indirimler (-) 0,00 0,00
C. NET SATIŞLAR 5.427.491.597,29 100,00
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 4.890.340.021,22 90,10
1.Satılan Mamuller Maliyeti (-) 0,00 0,00
2.Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 4.890.340.021,22 90,10
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI 537.151.576,07 9,90
a- Tütün Mamülleri Satış Karı 0,00 23.111.991,15 0,00
b- Tütün Dışı Satışların Karı 537.151.576,07 514.039.584,92 12,77
E. FAALİYET GİDERLERİ (-) 475.574.160,81 8,76
1.Araştırma Geliştirme Giderleri (-) 0,00 0,00
2.Pazarlama. Satış Dağıtım Giderleri (-) 403.171.480,97 7,43
3.Genel Yönetim Giderleri (-) 72.402.679,84 1,33
FAALİYET KARI veya ZARARI 61.577.415,26 1,13
F. DİĞER FAALİ.OLAĞAN GELİR ve KARLAR 46.953.990,17 0,87
1.İştirakler temettü Gelirleri 0,00 0,00
2.Bağlì ortaklar temettü gelirleri 0,00 0,00
3.Faiz Gelirleri 44.318.424,32 0,82
4.Komsiyon Gelirleri 529.943,40 0,01
5.Konusu Kalmayan Karşılıklar 307.437,52 0,01
6.Menkul Kıymet satış Karları 0,00 0,00
7.Kambiyo Karları 1.734.141,52 0,03
8.Reeskont faiz geliri 616,00 0,00
9.Faaliyetle ilgili Diğer Ol.Gelir ve Karlar 63.427,41 0,00
G. DİĞER FAALİ.OLA.GİDER ve ZARARLAR(-) 1.453.808,64 0,03
1.Komisyon Giderleri 1.110,31 0,00
2.Karşılık Giderleri 388.805,44 0,01
3.Menkul Kıymet Satış Zararı 0,00 0,00
4.Kambiyo Zararları 1.063.892,89 0,02
5.Reeskont Faiz Giderleri 0,00 0,00
6.Diğer Olağan Gider ve Zararlar 0,00 0,00
7.Enflasyon Düzeltme Zararları 0,00 0,00
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 47.234.816,90 0,87
1.Kısa vadeli borçlanma giderleri(-) 47.234.816,90 0,87
2.Uzun vadeli borçlanma giderleri(-) 0,00 0,00
OLAĞAN KAR veya ZARAR 59.842.779,89 1,10
I. OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR 1.267.258,33 0,02
1.Önceki Dönem Gelir ve karları 0,00 0,00
2.Diğer olağandışı Gelir ve karlar 1.267.258,33 0,02
J. OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-) 3.501.388,66 0,06
1.Çalışılmayan kısım Gider ve zararları (-) 0,00 0,00
2.Önceki Dönem Gider ve zararları (-) 252.142,71 0,00
3.Diğer olağandışı Gider ve zararlar (-) 3.249.245,95 0,06
DÖNEM KARI veya ZARARI 57.608.649,56 1,06
K. DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-) 0,00 0,00
DÖNEM NET KARI veya ZARARI 57.608.649,56 1,06


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910343