BIOEN: Biotrend Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor

BIOEN: Biotrend Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor

2 Ekim 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BIOEN: Biotrend bedelsiz sermaye artırımına gidiyor… Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamayla şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere sermaye artırımına gidileceği belirtildi. Firmanın hali hazırda ödenmiş / çıkarılmış sermayesi 150 milyon Türk Lirası seviyesinde bulunuyor. Yapılacak yüzde 233,33 bedelsiz sermaye artırımı sonucunda firmanın sermayesinin 500 milyon Türk Lirası düzeyine ulaşması hedefleniyor. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca BIOEN haberleri için de buraya göz atılabilir.

BIOEN: Biotrend Bedelsiz Sermaye Artırımına Gidiyor

Biotrend Çevre ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 1 Ekim 2021 tarih ve 2021/48 sayılı kararı ile 150.000.000 TL (yüzellimilyon Türk Lirası) olan çıkarılmış sermayesinin, 625.000.000 TL (altıyüzyirbeşmilyon Türk Lirası) kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalacak şekilde, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 350.000.000 TL (üçyüzellimilyon Türk Lirası) tutarında (%233,33333 oranında) arttırılarak 500.000.000 TL’ye (beşyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına ve iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirlmesi amacıyla sermaye arttırımında ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına karar verilmiştir. İç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvuru evrakları en kısa süre içerisinde Sermaye Piyasası Kurulu’na gönderilecektir. ”

Özet Bilgi
İç Kaynaklardan Sermaye Arttırımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.10.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)
625.000.000
Mevcut Sermaye (TL)
150.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
500.000.000

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966194