BIMAS: Bim Gelir Tablosu 3,3 Milyar TL Kar Yazdı

BIMAS: Bim Gelir Tablosu 3,3 Milyar TL Kar Yazdı

12 Mart 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

BIMAS: Bim gelir tablosu 3,3 milyar TL kar yazdı! Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi tarafından Büyük Mükellefler Vergi Dairesi’ne sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde firmanın gelir tablosu da yer aldı. Şirketin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 3.315.419.387,57 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında Bim’in gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa yıldız pazar şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

BIMAS: Bim Gelir Tablosu 3,3 Milyar TL Kar Yazdı

Bim Market gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

bimas-bim-gelir-tablosu-33-milyar-tl-kar-yazdi-2021-temettu-bilanco

01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİNE AİT GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ GELİR TABLOSU (TL)

Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup, sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. 01.01.2020 – 31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR 53.518.454.997,55
1-Yurt İçi Satışlar 52.206.223.796,12
2-Yurt Dışı Satışlar
3-Diğer Gelirler 1.312.231.201,43
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( – ) 289.055.309,42
1-Satıştan İadeler ( – ) 289.055.309,42
2-Satıştan İskontalar ( – )
3-Diğer İndirimler ( – )
C-NET SATIŞLAR 53.229.399.688,13
D-SATIŞLARIN MALİYETİ ( – ) 43.818.737.550,76
1-Satılan Mamüller Maliyeti ( – )
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti ( – ) 43.818.737.550,76
3-Satılan Hizmet Maliyeti ( – )
4-Diğer Satışların Maliyeti ( – )
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 9.410.662.137,37
E-FAALİYET GİDERLERİ 6.341.609.259,94
1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( – )
2-Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 5.468.458.321,48
3-Genel Yönetim Giderleri ( – ) 873.150.938,46
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 3.069.052.877,43
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 508.593.949,46
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri 1.166.250,00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 787.548,23
3-Finansman Gelirleri 1.067.992,74
4-Komisyon Gelirleri –
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar 5.651,56
6-Menkul Kıymet Satış Karları 138.268.327,35
7-Kambiyo Karları 139.961.839,74
8-Reeskont Gelirleri
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları
10-Faaliyetlerle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar 227.336.339,84
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) 74.189.862,81
1-Komisyon Giderleri ( – ) –
2-Karşılık Giderleri ( – ) 1.004.892,38
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ( – ) –
4-Kambiyo Zararları ( – ) 65.653.134,54
5-Reeskont Giderleri ( – )
6-Diğer olağan Gider ve Zararlar ( – ) 7.531.835,89
H-FİNANSMAN GİDERLERİ ( – ) 1.352.847,33
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) 1.352.847,33
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( – ) –
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 3.502.104.116,75
I-OLAĞAN DIŞI GELİR VE KARLAR 85.679.221,65
1-Önceki Dönem Gelir ve Karları 291,28
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 85.678.930,37
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR ( – ) 272.363.950,83
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( – )
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ( – ) –
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( – ) 272.363.950,83
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 3.315.419.387,57
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KAR(-) –
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 3.315.419.387,57


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910096