BIMAS: Bim 2021 Temettü Ödeme Tutarını Artırma Kararı Aldı

BIMAS: Bim 2021 Temettü Ödeme Tutarını Artırma Kararı Aldı

28 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BIMAS: Bim 2021 temettü ödeme tutarını artırma kararı aldı… Bim Birleşik Mağazalar Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada, 2020 yılında elde edilen net kara binaen dağıtılacak olan kar payı tutarının; daha önce açıklanan meblağdan değil, Yönetim Kurulu’nun tavsiyesine uyularak artırılarak ödenmesine karar verildiği belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylandırılmış ve kar payı ödeme tarihleri de verilmiştir, incelenebilir. Ayrıca borsa yıldız pazar şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

BIMAS: Bim 2021 Temettü Ödeme Tutarını Artırma Kararı Aldı

Bim’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulu 27.04.2021 tarihinde, 08.03.2021 tarihli kararında tavsiye ettiği 2020 yılı kar payı dağıtım tutarının artırılarak aşağıdaki şekilde revize edilmesine karar vermiştir. Buna göre Şirket Yönetim Kurulunun aldığı karara istinaden;

– Ortaklara ödenmiş sermayenin %400’üne isabet eden brüt 2.428.800.000 TL ‘nin nakden dağıtılmasına, dağıtılan tutarın 2020 yılı karı ve geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

– TTK’nın 519. maddesinde belirtilen hadlere ulaşıldığı için 1. tertip yedek akçe ayrılmamasına,

– 239.884.000 TL ‘nin 2. tertip yasal yedek akçe ayrılmasına,

– Nakden dağıtılacak karın hesabında “1.-TL Nominal değer=1 adet=1 Lot” eşitliği esasının kullanılmasına, bu suretle bedelinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı 1.-TL’lik hisseye, temettü gelirleri stopaja tabi olmayan pay sahiplerimiz için brüt=net 4,0 TL, diğer hissedarlarımız için 1 TL.lik hisseye (brüt 4,0 TL) net 3,40 TL nakit kar payı ödenmesine,

– Nakit kar payı dağıtımının iki taksitte gerçekleştirilmesine, ilk taksidin 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak, ikinci taksidin ise 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren her bir pay için brüt 2,00 TL olarak dağıtılmasının teklif edilmesine,

– Kar dağıtım tablosunun ekteki şekliyle şirketin Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere tavsiye edilmesine

karar verilmiştir. ”

Bim Kar Payı Ödeme Tarihleri 2021

Bim temettü ödemelerini 2021 yılında 2 taksit halinde gerçekleştireceğini deklare etti. Bu tarihler aşağıdaki gibidir:

  1. Taksit:
  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen) – 20.05.2021
  • Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih – 24.05.2021
  • Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih – 21.05.2021
  1. Taksit:
  • Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen) – 17.11.2021
  • Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih – 19.11.2021
  • Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih – 18.11.2021
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
607.200.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
893.850.030
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi
Bulunmamaktadır
*
SPK’ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
3.351.658.000
3.315.419.388
4. Vergiler ( – )
744.843.000
787.025.839
5. Net Dönem Kârı
2.606.815.000
2.528.393.549
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – )
0
0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – )
0
0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.606.815.000
2.528.393.549
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
0
0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
2.606.815.000
2.528.393.549
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
47.679.273
47.679.273
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
2.654.494.273
2.576.072.822
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
796.348.282
772.821.847
* Nakit
796.348.282
772.821.847
* Bedelsiz
0
0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
0
0
* Çalışanlara
0
0
* Yönetim Kurulu Üyelerine
0
0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
0
0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
0
0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
1.570.622.718
1.515.727.702
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
239.844.000
239.844.000
17. Statü Yedekleri
0
0
18. Özel Yedekler
0
0
19. Olağanüstü Yedek
0
0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
61.829.000
140.250.451

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931320