BAYRK: Bayrak EBT Gelir Tablosu Kar Yazdı

BAYRK: Bayrak EBT Gelir Tablosu Kar Yazdı

4 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BAYRK: Bayrak EBT gelir tablosu kar yazdı! Bayrak EBT Taban Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosu da yer aldı. Firmanın 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net ₺4,115,119.18 kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Bayrak EBT sahibi kim ne iş yapar ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

BAYRK: Bayrak EBT Gelir Tablosu Kar Yazdı

Bayrak EBT’nin gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

bayrk-bayrak-ebt-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-payi-ne-kadar-zaman

BAYRAK EBT TABAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
01.01.2020 – 31.12.2020 DÖNEMİ GELİR TABLOSU
(Aşağıdaki tablo Geçici Vergi Beyannamesi ekinde vergi dairesine
sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.)

31.12.2020
A-BRÜT SATIŞLAR ₺38,120,597.56
1-Yurt İçi Satışlar ₺37,691,437.82
2-Yurt Dışı Satışlar ₺0.00
3-Diğer Gelirler ₺429,159.74
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-) ₺272,833.11
1-Satış İadeleri ₺272,808.11
2-Satış İskontoları ₺25.00
3-Diğer İndirimler ₺0.00
C-NET SATIŞLAR ₺37,847,764.45
D-SATIŞLARIN MALİYETİ(-) ₺30,867,708.20
1-Satılan Mamüller Maliyeti ₺30,867,708.20
2-Satılan Ticari Mal Maliyeti ₺0.00
3-Satılan Hizmet Maliyeti ₺0.00
4-Diğer Satışların Maliyeti ₺0.00
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI ₺6,980,056.25
E-FAALİYET GİDERLERİ(-) ₺3,550,077.71
1-Ar-Ge Giderleri ₺0.00
2-Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri ₺479,065.81
3-Genel Yönetim Giderleri ₺3,071,011.90
FAALİYET KARI veya ZARARI ₺3,429,978.54
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR ₺2,977,955.53
1-İştiraklerden Temettü Gelirleri ₺0.00
2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri ₺0.00
3-Faiz Gelirleri ₺1,403,945.23
4-Komsiyon Gelirleri ₺0.00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar ₺0.00
6-Menkul Kıymet Satış Karları ₺226,029.24
7-Kambiyo Karları ₺1,347,981.06
8-Reeskont Faiz Gelirleri ₺0.00
9-Enflasyon Düzeltmesi Karları ₺0.00
10-Diğer Olağan Gelir ve Karlar ₺0.00
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR(-) ₺1,502,781.41
1-Komsiyon Giderleri ₺0.00
2-Karşılık Giderleri ₺0.00
3-Menkul Kıymet Satış Zararları ₺8,088.66
4-Kambiyo Zararları ₺1,494,692.75
5-Reeskont Faiz Giderleri ₺0.00
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları ₺0.00
7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar ₺0.00
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-) ₺1,539,145.50
1-Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ₺1,539,145.50
2-Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ₺0.00
OLAĞAN KAR veya ZARAR ₺3,366,007.16
I-OLAĞAN DIŞI GELİR ve KARLAR ₺1,161,021.40
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar ₺0.00
2-Diğer Olağandışı Gelir Karlar ₺1,161,021.40
J-OLAĞAN DIŞI GİDER ve ZARARLAR(-) ₺411,909.38
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) ₺0.00
2-Önceki Dönem Gider ve Zararları ₺88,000.00
3-Diğer Olağan Dışı Gider ve Zararlar ₺323,909.38
DÖNEM NET KARI veya ZARARI ₺4,115,119.18
K-DÖNEM KARI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI ₺0.00
DÖNEM NET KARI veya ZARARI ₺4,115,119.18


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908666