BALAT: Balatacılar Balatacılık İştiraki Berka Balata’dan Hisse Geri Aldı

BALAT: Balatacılar Balatacılık İştiraki Berka Balata’dan Hisse Geri Aldı

27 Ağustos 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BALAT: Balatacılar Balatacılık iştiraki Berka Balata’dan hisse geri aldı… Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan açıklamada; Berka Balata A.Ş.’ye daha önce devri yapılan 979.664 adet hissenin geri alındığı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca BALAT haberleri için de buraya göz atılabilir.

BALAT: Balatacılar Balatacılık İştiraki Berka Balata’dan Hisse Geri Aldı

Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ 17.04.2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan 2019 / 05 nolu karar ile şirket ortaklarımızdan Mehmet Ömer Akad ‘ın alacağına karşılık kısmi olarak 979.664,00 TL ve 979.664 adet şirketimiz bağlı ortaklığı Berka Balata A.Ş. hissesi devri yapılmıştı. 26.08.2021 Tarih ve 2021 / 13 Sayılı Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar gereği 979.664 adet ve 979.664,00 TL hisse işlemi iptal edilerek geri alınmıştır ve  şirket Ortaklar Hesabının Mehmet Ömer Akad  alacağına kaydedilmiştir.

Tüm Yatırımcılara duyurulur. ”

Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/08/2021
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Berka Balata Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Balata Üretimi
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
10.000.000
Edinim Yöntemi
Diğer (Other)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
26.08.2021
Edinme Koşulları
Diğer (Other)
Vadeli ise Koşulları
Edinilen Payların Nominal Tutarı
979.664,00
Beher Payın Alış Fiyatı
1,00
Toplam Tutar
979.664,00
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
9,79
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
50,64
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
50,64
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
3,69
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
46,70
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Mehmet Ömer Akad
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Ortak
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
26/08/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Nominal
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
İade
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi

Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960652