BALAT: Balatacılar Balatacılık Gelir Tablosu Kar Yazdı

BALAT: Balatacılar Balatacılık Gelir Tablosu Kar Yazdı

11 Mart 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BALAT: Balatacılar Balatacılık gelir tablosu kar yazdı! Balatacılar Balatacılık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından vergi dairesine sunulan geçici vergi beyannamesi ekinde gelir tablosu da yer aldı. Firmanın             01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu net 129.179,54 TL kar kaydetti. Haberimiz devamında şirketin gelir tablosu detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca Balatacılar Balatacılık sahibi kim ortaklık yapısı nasıl buradan göz atılabilir.

BALAT: Balatacılar Balatacılık Gelir Tablosu Kar Yazdı

Balatacılar Balatacalık’ın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

balat-balatacilar-balatacilik-gelir-tablosu-kar-yazdi-2021-temettu-bilanco

“Aşağıdaki tablo geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup
sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.”

BALATACILAR BALATACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AYRINTILI GELİR TABLOSU ( TL )

31.12.2020
A- BRÜT SATIŞLAR 859.924,75
1- Yurtiçi Satışlar 629.924,75
2- Yurtdışı Satışlar 0,00
3- Diğer Gelirler 230.000,00
B- SATIŞLARDAN İNDİRİMLER (-) 6.865,13
1- Satıştan İadeler (-) 6.865,13
2- Satış İskontoları (-) 0,00
3- Diğer İndirimler (-) 0,00
C- NET SATIŞLAR 853.059,62
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) 299.949,16
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-) 41.545,85
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) 258.403,31
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00
4- Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 553.110,46
E-FAALİYET GİDERLERİ (-) 323.617,82
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0,00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0,00
3- Genel Yönetim Giderleri (-) 323.617,82
FAALİYET KARI VEYA ZARARI 229.492,64
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR 92.321,45
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00
3- Faiz Gelirleri 0,00
4- Komisyon Gelirleri 0,00
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar 0,00
6- Menkul Kıymet Satış Karları 0,00
7- Kambiyo Karları 0,00
8- Reeskont Faiz Gelirleri 0,00
9- Diğer Olağan Gelir ve Karlar 92.321,45
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)
1- Komisyon Giderleri (-) 0,00
2- Karşılık Giderleri (-) 0,00
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) 0,00
4- Kambiyo Zararları (-) 0,00
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) 0,00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-) 0,00
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 107.097,44
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 107.097,44
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR 214.716,65
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 76.483,13
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 0,00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar 76.483,13
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) 162.020,24
1- Çalışmayan kısım Gider ve Zararları (-) 0,00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) 0,00
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) 162.020,24
DÖNEM KARI VEYA ZARARI 129.179,54
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER KARŞILIĞI (-) 0,00
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI 129.179,54


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910142