BAGFS: Bagfaş Bandırma Gelir Tablosu Açıklandı

BAGFS: Bagfaş Bandırma Gelir Tablosu Açıklandı

18 Şubat 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

BAGFS: Bagfaş Bandırma gelir tablosu açıklandı! Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları Anonim Şirketi tarafından bugün (18 Şubat 2021) yapılan açıklamada verilen geçici vergi beyannamesi ekinde şirketin gelir tablosunun da yer aldığı kamuoyuna duyuruldu. Şirketin gelir tablosuna göre; Bagfaş Bandırma Gübre 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemini net 82.705.389,19 TL zarar ile kapattı. Şirketin gelir tablosu detaylı şekilde haberimiz devamından incelenebilir. Ayrıca Bagfaş Gübre kimin ortaklık yapısı nasıl buradan göz atabilirsiniz.

BAGFS: Bagfaş Bandırma Gelir Tablosu Açıklandı

Firmanın gelir tablosu aşağıdaki gibidir:

bagfs-bagfas-bandirma-gelir-tablosu-aciklandi-2021-kar-zarar-payi-temettu

Aşağıdaki Mali Tablo Geçici Vergi Beyannamesi Ekinde Vergi Dairesine Sunulmuş Olup
Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiştir.
BAGFAŞ BANDIRMA GÜBRE FABRİKALARI A.Ş
01.01.2020 – 31.12.2020 GELİR TABLOSU (TL)

A- BRÜT SATIŞLAR 1.035.669.279,46
1- Yurtiçi Satışlar 1.033.462.097,30
2- Yurtdışı Satışlar 2.207.182,16
3- Diğer Gelirler –
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) (137.908,51)
1- Satış İskontoları (-) –
2- Satıştan İadeler (-) (137.908,51)
3- Diğer İndirimler (-) –
C- NET SATIŞLAR (A+B) 1.035.531.370,95
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-) (872.697.447,15)
1- Satılan Mamüllerin Maliyeti (-) (872.697.447,15)
2- Satılan Ticari Malların Maliyeti (-) –
3- Diğer Satışların Maliyeti (-) –
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI 162.833.923,80
E- FAALİYET GİDERLERİ (-) (46.658.341,98)
1- Paz.Satış ve Dağ.Gid.(-) (12.282.426,53)
2- Genel Yönetim Giderleri (-) (34.375.915,45)
ESAS FAALİYET KARI VEYA ZARARI 116.175.581,82
F- DİĞER FAAL. GEL. ve KARLAR(+) 315.250.355,86
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri 47.408,19
2- Faiz Gelirleri 6.188.455,45
3- Komisyon Gelirleri –
4- Konusu Kalmayan Karşılıklar –
5- Menkul Kıymet Satış Karları –
6- Kambiyo Karları 303.954.302,97
7- Reeskont Faiz Gelirleri –
8- Diğer Gelir ve Karlar 5.060.189,25
F- DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-) (237.542.386,02)
1- Komisyon Giderleri (-) –
2- Karşılık Giderleri (-) –
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-) –
4- Kambiyo Zararları (-) (237.305.329,56)
5- Reeskont Faiz Giderleri (-) –
6- Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-) (237.056,46)
G- FİNANSMAN GİDERLERİ(-) (264.581.995,56)
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-) (183.458,39)
2- Uzun Vadeli Boçlanma Giderleri(-) (264.398.537,17)
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (70.698.443,90)
H- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR 2.775.666,25
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları 171.128,44
2- Diğer Olağandışı Gelir ve karlar 2.604.537,81
I- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) (14.782.611,54)
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararlar(-) (8.887.195,79)
2- Önceki Dönem Gider ve ZararlarI (-) (3.194.970,50)
3- Diğ.Olağandışı Gider ve Zararlar(-) (2.700.445,25)
DÖNEM KARI VEYA ZARARI (82.705.389,19)
J- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL –
YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI (-)
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI (82.705.389,19)


Yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910720