AYGAZ: Aygaz’ın 2021 İlk 6 Aylık Finansal Tablosu Kar Yazdı

AYGAZ: Aygaz’ın 2021 İlk 6 Aylık Finansal Tablosu Kar Yazdı

11 Ağustos 2021 0 Yazar: Nilgün Ciğerci

AYGAZ: Aygaz’ın 2021 ilk 6 aylık finansal tabloları açıklandı… Aygaz Anonim Şirketi’nden 1 Ocak 2021 ila 30 Haziran 2021 ara hesap dönemine dair konsolide finansal tablolar kamuoyu ile paylaşıldı. Bahse konu raporlara göre 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde 24 milyon 889 bin TL net dönem zararı açıklayan firma, 2021 yılının ilk 6 aylık döneminde ise 184 milyon 346 bin TL net dönem karı açıklamıştır. Haberimiz devamında şirketin finansal tablolarına dair detaylara yer verilmiştir, incelenebilir. Ayrıca AYGAZ haberleri için de buraya göz atılabilir.

AYGAZ: Aygaz’ın 2021 İlk 6 Aylık Finansal Tabloları Açıklandı

Firmanın finansal rakamları aşağıdaki gibi oluştu: (İlk sütundaki rakamlar 2021 yılı ilk 6 aylık dönem ve 2. sütundaki rakamlar 2020 yılı ilk 6 aylık dönem) (Tutarlar, aksi belirtilmedikçe, bin Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

VARLIKLAR
Dönen varlıklar
Nakit ve nakit benzerleri 4 734.276 TL-  960.648 TL
Ticari alacaklar 679.191 TL- 670.847 TL
– İlişkili taraflardan ticari alacaklar 25.242 TL- 95.393 TL
– İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 653.949 TL- 575.454 TL
Diğer alacaklar 72.347 TL- 60.616 TL
– İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 72.347 TL- 60.616 TL
Türev araçlar 8.730 TL- 20.623 TL
Stoklar 616.833 TL- 400.357 TL
Peşin ödenmiş giderler 77.525 TL- 41.110 TL
Cari dönem vergisiyle ilgili varlıklar 655 TL- 51 TL
Diğer dönen varlıklar 111.612 TL- 39.244 TL
Toplam dönen varlıklar 2.301.169 TL- 2.193.496 TL
Duran varlıklar
Finansal yatırımlar 295.912 TL- 421.205 TL
Ticari alacaklar 5.846 TL- 4.869 TL
– İlişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar 5.846 TL- 4.869 TL
Diğer alacaklar 52 TL- 147 TL
– İlişkili olmayan taraflardan diğer alacaklar 52 TL- 147 TL
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımlar 1.978.382 TL- 1.847.444 TL
Maddi duran varlıklar 719.036 TL- 696.418 TL
Kullanım hakkı varlıkları 194.463 TL- 71.486 TL
Maddi olmayan duran varlıklar 20.829 TL- 25.315 TL
– Diğer maddi olmayan duran varlıklar 20.829 TL- 25.315 TL
Peşin ödenmiş giderler 27.878 TL- 34.010 TL
Ertelenmiş vergi varlığı 1.278 TL- 850 TL
Toplam duran varlıklar 3.243.676 TL- 3.201.744 TL
Toplam varlıklar 5.544.845 TL- 5.395.240 TL

KAYNAKLAR
Kısa vadeli yükümlülükler
Kısa vadeli borçlanmalar 93.578 TL- 220.824 TL
Uzun vadeli borçlanmaların kısa vadeli kısımları 861.816 TL- 346.349 TL
Ticari borçlar 811.395 TL- 824.200 TL
– İlişkili taraflara ticari borçlar 169.919 TL- 137.504 TL
– İlişkili olmayan taraflara ticari borçlar 641.476 TL- 686.696 TL
Çalışanlara sağlanan faydalar kapsamında borçlar 11.955 TL- 67.979 TL
Diğer borçlar 2.610 TL- 2.291 TL
– İlişkili taraflara diğer borçlar 1.335 TL- 1.273 TL
– İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 1.275 TL- 1.018 TL
Türev araçlar 25.648 TL- 32.442 TL
Ertelenmiş gelirler 8.967 TL- 7.989 TL
Dönem karı vergi yükümlülüğü 37.443 TL- 11.499 TL
Kısa vadeli karşılıklar 396.158 TL- 295.645 TL
– Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin kısa vadeli karşılıklar 30.252 TL- –
– Diğer kısa vadeli karşılıklar 365.906 TL- 295.645 TL
Diğer kısa vadeli yükümlülükler 22.396 TL- 42.658 TL
Toplam kısa vadeli yükümlülükler 2.271.966 TL- 1.851.876 TL
Uzun vadeli yükümlülükler
Uzun vadeli borçlanmalar 845.199 TL- 997.017 TL
Diğer borçlar 123.430 TL- 117.153 TL
– İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar 123.430 TL- 117.153 TL
Uzun vadeli karşılıklar 71.581 TL- 67.238 TL
– Çalışanlara sağlanan faydalara
ilişkin uzun vadeli karşılıklar 71.581 TL- 67.238 TL
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü 12.493 TL- 44.553 TL
Toplam uzun vadeli yükümlülükler 1.052.703 TL- 1.225.961 TL
Toplam yükümlülükler 3.324.669 TL- 3.077.837 TL
Özkaynaklar
Ödenmiş sermaye 300.000 TL- 300.000 TL
Sermaye düzeltme farkları 71.504 TL- 71.504 TL
Karşılıklı iştirak sermaye düzeltmesi (-) (7.442) TL- (7.442) TL
Kar veya zararda yeniden sınıflandırılmayacak
birikmiş diğer kapsamlı gelirler (giderler) 129.095 TL- 248.016 TL
Yeniden değerleme ve ölçüm kazançları / (kayıpları) 130.328 TL- 249.249 TL
– Tanımlanmış fayda planları yeniden ölçüm kayıpları 237 TL- 237 TL
– Gerçeğe uygun değer farkı diğer kapsamlı gelire
yansıtılan finansal varlıklardan kazançlar (kayıplar) 130.091 TL- 249.012 TL
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı
gelirinden kar veya zararda sınıflandırılmayacak paylar (1.233) TL- (1.233) TL
Kar veya zararda yeniden sınıflandıralacak birikmiş
diğer kapsamlı gelirler ve giderler (246.313) TL- (233.661) TL
Yabancı para çevrim farkları (1.023) TL- (4.822) TL
Riskten korunma kazanç (kayıpları) (1.914) TL- 5.405 TL
– Nakit akış riskinden korunma kazançları (kayıpları) (1.914) TL- 5.405 TL
Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların diğer kapsamlı
gelirinden kar veya zararda sınıflandırılacak paylar (243.376) TL- (234.244) TL
Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler 365.692 TL- 352.192 TL
Geçmiş yıllar karları 1.423.294 TL- 1.611.683 TL
Net dönem karı (zararı) 184.346 TL- (24.889) TL
Ana ortaklığa ait özkaynaklar 2.220.176 TL- 2.317.403 TL
Toplam özkaynaklar 2.220.176 TL- 2.317.403 TL
Toplam kaynaklar 5.544.845 TL- 5.395.240 TL


PDF Formatında Aygaz resmi internet sitesinden incelenebilir: https://www.aygaz.com.tr/yatirimci-iliskileri/