AYGAZ: Aygaz Nitelikli Yatımcıdan 500 Milyon TL Borçlanmaya Gidecek

AYGAZ: Aygaz Nitelikli Yatımcıdan 500 Milyon TL Borçlanmaya Gidecek

15 Nisan 2021 0 Yazar: Şerife Uslu

AYGAZ: Aygaz nitelikli yatımcıdan 500 milyon TL borçlanmaya gidecek… Aygaz Anonim Şirketi’nden yapılan açıklamada; Yönetim Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 500 milyon TL’ye kadar halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve / veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve / veya finansman bonosu) ihraç edilmesinin öngörüldüğü ve bu kapsamda SPK’ya başvurulacağı belirtildi. Haberimiz devamında firmadan yapılan açıklama detaylı şekilde yer almaktadır, incelenebilir. Ayrıca borsa yıldız pazar şirketleri ve hisseleri 2021 listesi için de buraya göz atılabilir.

AYGAZ: Aygaz Nitelikli Yatımcıdan 500 Milyon TL Borçlanmaya Gidecek

Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ Yönetim Kurulumuzca 14.04.2021 tarihinde, Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesinde yer alan yetkiye istinaden, Şirketimizin; 500.000.000 TL (Beşyüzmilyon Türk Lirası) tutara kadar, Sermaye Piyasası Kurulu’nun ihraç onayı sonrasında ihraç limitinin geçerli olduğu sürede, bir veya birden fazla defada ve yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı (tahvil ve/veya finansman bonosu) ihraç etmesine; bu sınırlamalar dahilinde kalmak kaydıyla, ihraç koşullarının belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin yürütülmesi için Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiş olup, bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu’na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılacaktır. ”

Özet Bilgi
Yurtiçinde borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
14.04.2021
İhraç Tavanı Tutarı
500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi

Aygaz tahvil ihracı nitelikli yatırımcıdan borçlanma haberi için yararlanılan kaynaklar: https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928193